Vizsgarend

Vizsgarendszer

Alsó tagozat mérései:

Negyedik évfolyam:

A vizsgák szóbeli és írásbeli típusúak.

Szóbeli vizsgát tesznek a tanulók magyar irodalomból (memoriterek), szövegértésből, kommunikációs ismeretekből.

Írásban vizsgáznak matematikából, magyar nyelvtan és helyesírásból.

A vizsgák tervezett időpontjai: április-május.

A vizsgabeosztást az osztálytanítókkal egyeztetve, az igazgató hagyja jóvá.

A szóbeli vizsgákon a tanulók háromtagú bizottság előtt felelnek. A bizottság elnöke az igazgatóság egy tagja, az alsós munkaközösség vezetője, a nevelőtestület megfelelő szakos tagja. Jelen vannak még az osztálytanítók.

Írásban a kijelölt napon, egyidőben vizsgáznak az évfolyam tanulói. A vizsga időtartama 45 perc.

Felső tagozat mérései:

Ötödik évfolyam:

Angol nyelv témakörök

Szóbeli mérés magyar irodalomból

Hatodik évfolyam:

Történelem szóbeli mérés – 6. évfolyam

Hetedik évfolyam:

Szóbeli mérés magyar irodalomból – 7. évfolyam

 

Nyolcadik évfolyam:

A vizsgák szóbeli és írásbeli típusúak.

Szóbeli vizsgát tesznek a tanulók magyar irodalomból, a tanult idegen nyelv(ek)ből, hit- és erkölcstanból.

Írásban vizsgáznak magyar nyelvtanból, történelemből, matematikából, földrajzból, biológiából, fizikából és kémiából.

Informatikából a tanulók gyakorlati vizsgát tesznek.

Angol szóbeli mérés témakörei – 8. évfolyam

Biológia írásbeli vizsga témakörei, feladattípusok – 8. évfolyam

Fizika írásbeli vizsgafeladatok témakörei – 8. évfolyam

Földrajz írásbeli mérés – 8. évfolyam

A kémia írásbeli vizsga felkészülési anyaga – 8. évfolyam

Magyar irodalom szóbeli mérés témakörei – 8. évfolyam

Matematika írásbeli vizsgafeladatok témakörei – 8. évfolyam

Történelem szóbeli mérés – 8. évfolyam

A vizsgák lehetséges időpontját az alábbi táblázat tartalmazza:

Tantárgy

A vizsga típusa

Vizsgaidőpontok (május-június, hetek)

A vizsga jellege

szóbeli

Írásbeli

1.

2.

3.

4.

1.

K

magyar irodalom X             K
magyar nyelvtan   X           K
történelem   X           K
matematika   X           K
angol X             K
német X             K
hittan X             K
földrajz   X           K
biológia   X           K
fizika   X           K
kémia   X           K
számítástechnika gyakorlati           K

 

Május 4. hete: kompetenciamérés hete

A vizsgabeosztást a szaktanárokkal egyeztetve, a megjelölt időpontokat figyelembe véve az osztályfőnökök javasolják, az igazgató hagyja jóvá.

A szóbeli vizsgákon a tanulók háromtagú bizottság előtt felelnek. A bizottság elnöke (a nevelőtestület megfelelő szakos tagja), az osztályt tanító nevelő és az igazgatóság egy tagja.

Írásban a kijelölt napon, egyidőben vizsgáznak az évfolyam tanulói. A vizsga időtartama 45 perc.

 

 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ