Gazdálkodási adatok

Tájékoztató

(az 1993. évi LXXIX. tv. 118. § (4) bekezdése alapján)

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó (székhely: 5200 Törökszentmiklós Bethlen Gábor út 1.) részére az intézményt fenntartó Törökszentmiklósi Református Egyházközség (5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 114.) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján normatív költségvetési támogatást az alábbi jogcímeken igényelt:

2013. év 1-8. hónapjára óvodai nevelés feladatellátásra 75 fő gyermek létszám, általános, nappali rendszerű iskolai oktatás keretében 398 fő tanuló létszám ellátásának finanszírozására igényelt támogatást.

Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkozást a 2012/2013-as tanév II. félévében 184 fő (éves átlaglétszám) részére biztosít az iskola.

A közoktatási kiegészítő hozzájárulások keretében 2013. február 1-jei ténylétszámok alapján 6 fő tanuló gyógypedagógiai oktatás (áthelyezés, visszahelyezés), valamint 13 fő tanuló gyógypedagógiai nevelés, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési feladatainak ellátására történt igénylés.

Közoktatási kötött felhasználású normatív támogatás keretében éves szinten pedagógus továbbképzés támogatására a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított 40 fő pedagógus létszám alapján, az iskola 5-8 évfolyamán osztályfőnöki feladatokat ellátó 9 fő pedagógus illetményének kiegészítéséhez a jogszabály által biztosított lehetőség szerint igényelt a fenntartó támogatást. Pedagógiai szakszolgálat jogcímen kiegészítő támogatásra pedagógiai szakszolgáltató intézményi feladatok hatékony ellátása érdekében történt igénylés.

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés feladatának ellátásra a 2013. év 1-8. hónapjára 219 fő gyermek/tanuló tervezett éves átlaglétszáma alapján, míg a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatására előzetes felmérést követően 196 fő tanuló után várható jogos igénylés.

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatására éves szinten a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) 399 fő közoktatási statisztikai tanuló létszáma alapján válik jogosulttá az iskola.

A Magyar Református Egyház az intézményben nevelt, és oktatott gyermek illetve tanuló 2013. február 1-jei ténylétszáma alapján egyházi kiegészítő támogatásra nyújtott be igényt.

 Törökszentmiklós, 2013. március 14.

Virágné Katona Zsuzsanna

igazgató


 

Tájékoztató

(az 1993. évi LXXIX. tv. 118. § (4) bekezdése alapján)

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó (székhely: 5200 Törökszentmiklós Bethlen Gábor út 1.) működési költségeinek fedezetére 2012. év 1-8. hónapjára óvodai nevelési feladatok ellátására a 2012. február 1-jei ténylétszámok alapján 71 fő gyermek, az általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamán ellátott nappali rendszerű iskolai oktatás feladatára 429 fő tanuló létszám után vett igénybe állami normatív közoktatási alap-hozzájárulást.

A 2012/2013-as tanév/nevelési év 2012. évi 9-12. hónapjára a 2012. október 1-jei 73 fő gyermek és 399 fő tanulói ténylétszám alapján vált jogosulttá állami normatív közoktatási alap-hozzájárulásra. Általános iskolai napközis foglalkozáson a 2011/2012-es tanév 1-8 hónapjára 168 fős átlagban, míg a 2012/2013-as tanév 9-12. hónapjára 211 fős átlagban vettek részt tanulóink.

Közoktatási kiegészítő hozzájárulás keretében a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletének 16.bab) oktatás (áthelyezés, visszahelyezés) jogcímen, 16.bad)-bae) gyógypedagógiai oktatás keretében sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési feladatainak ellátására 2012. év 1-8. hónapjára 3 fő és 8-16 fő tanuló, míg 2012. év 9-12. hónapjára 4 fő és 3-13 fő tanuló ténylétszám után vált jogosulttá.

Kötött felhasználású, valamint központosított támogatások keretein belül támogatást vett igénybe pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására, pedagógus továbbképzés támogatására, valamint osztályfőnöki pótlék kiegészítése céljából.

Az intézményben szervezett kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetésben éves átlagban 204,27 fő gyermek/tanuló részesült.

Az intézmény tanulói közül ingyenes tankönyvellátásra 221 fő tanuló szerzett jogosultságot.

Az iskola szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása jogcímen a 2011/2012-es tanévi nyitó (október 1-jei) 433 fő illetve a 2012/2013-as tanévi nyitó (október 1-jei) 399 fő közoktatási statisztikai létszáma alapján igényelt.

A támogatások 2012. évben jogszerűen felhasználásra kerültek, 2013. évre kötelezettséggel terhelt maradványa az intézménynek nem keletkezett.

A 2012-es költségvetési évben közoktatási feladatainak, pedagógiai szakszolgálat egyházmegyei és speciális feladatainak ellátásához éves átlagban 230 eFt/fő/év normatív költségvetési támogatást kapott az intézmény, mely a teljes intézményi költségvetés 49%-át fedezi.

Törökszentmiklós, 2013. január 31.

Virágné Katona Zsuzsanna

igazgató


 

Tájékoztató

(az 1993. évi LXXIX. tv. 118. § (4) bekezdése alapján)

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó (székhely: 5200 Törökszentmiklós Bethlen Gábor út 1.) részére az intézményt fenntartó Törökszentmiklósi Református Egyházközség (5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 114.) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján normatív költségvetési támogatást az alábbi jogcímeken igényelt:

2012. év 1-8. hónapjára óvodai nevelés feladatellátásra 71 fő létszám, alapfokú oktatás keretében 429 fő létszám, míg 2012. év 9-12. hónapjára 73 fő gyermek óvodai ellátására és 399 fő általános iskolai oktatásban részesülő 1-8. évfolyamos tanuló ellátására igényelt támogatást.

Napközis/tanulószobai foglalkozást a 2011/2012-es tanév II. félévében 176 fő (éves átlaglétszám), míg a 2012/2013-as tanév I. félévében 191 fő (éves átlaglétszám) részére biztosít az iskola.

A közoktatási kiegészítő hozzájárulások keretében 2012. február 1-jei ténylétszámok alapján 3 fő, a 2012. október 1-jei ténylétszámok alapján 4 fő miatt gyógypedagógiai oktatás (áthelyezés, visszahelyezés), valamint a 2012. február 1-jei ténylétszámok alapján 24 fő, a 2012. október 1-jei ténylétszámok alapján 16 fő miatt gyógypedagógiai ellátás keretében sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési feladatainak ellátására történt igénylés.

Szakmai, informatikai feladatok támogatására éves szinten a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) 433 fő, a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) 399 fő közoktatási statisztikai létszáma alapján válik jogosulttá az iskola. Tanulók ingyenes tankönyvellátása jogcímen előzetes felmérést követően 221 fő tanuló után várható jogos támogatás. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés feladatának ellátása a 2012. év 1-8. hónapjára 199 fő tervezett éves átlaglétszám, míg az év utolsó 4 hónapjára 216 fő tervezett éves átlaglétszám alapján történt igénylés.

Kötött felhasználású normatív támogatás keretében éves szinten pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatására a 2011/2012. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, teljes munkaidőre átszámított 42 fő pedagógus létszám, és a 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított 40 fő pedagógus létszám alapján nyílt lehetőség. Az osztályfőnöki feladatokat ellátó 9 fő pedagógus illetményének kiegészítéséhez a jogszabály által biztosított lehetőség szerint igényelt az intézmény éves szinten támogatást. Pedagógiai szakszolgálat jogcímen igénylésre pedagógiai szakszolgálat fenntartása érdekében jogosult az intézmény.

A Magyar Református Egyház az intézményben nevelt, és oktatott gyermek illetve tanuló 2012. február 1-jei ténylétszáma és a 2012. október 1-jei ténylétszáma alapján egyházi kiegészítő támogatásra nyújtott be igényt.

Törökszentmiklós, 2012. október 25.

Virágné Katona Zsuzsanna

igazgató

Facebooktwitterpinterest
MENÜ