Napi működés

Napi működés

 

Az intézmény épületei (Bethlen G. út 1., Kossuth út 103., Petőfi út 33.) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7-tól (az óvoda 6-tól) – programoktól függően – délután 17 óráig vannak nyitva. A Kutas B. út 9-13., Bocskai út 7. ebédlő a programoknak megfelelően, általában 730-tól a szükséges ideig vannak nyitva. 700 – 730–ig vezetői ügyelet és pedagógiai felügyelet biztosított. Szükség esetén az iskola – írásbeli kérelem alapján – reggeli ügyeletet előbb is tud biztosítani. A feltételektől függően felnőtt pedellusi szolgálat is lehetséges.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7,30 órától a tanítás, a fejlesztés végéig, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja.

A tanítási napokon érkezés, távozás, gyülekezés: 730 – 745-ig. A reggeli imádság 7.45 – kor kezdődik: az alsó tagozaton közösen szervezett áhítat, a felső tagozaton a szaktanár által irányított formájában történik 7.50–től, majd 800-kor kezdődik a tanóra.

Hétfői napokon a hétkezdő istentiszteletre a templomban kerül sor, melyen az osztályok osztályfőnökeikkel szervezetten vesznek részt. A gyülekezés és átvonulás a templomba 7.40–tól történik. Az áhítat kezdete 7.50.

Az utolsó tanítási óra végén a napi záró imádság elmondása után, ill. a napközi és a tanulószoba befejezése, a délutáni foglalkozások után minden tanuló köteles elhagyni az iskola épületét! A bejáró tanulók a busz indulásáig az intézményben tartózkodhatnak.

A tanulók a kabátjaikat és cipőiket az osztálytermeikben, valamint az erre kijelölt helyen kötelesek elhelyezni. A tanulók a kerékpárjaikat kizárólag a kerékpártárolóban lelakatolva helyezhetik el. 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje:

hétfő munkanapokon:

1. óra: 8.35 – 9.15

2. óra: 9.25 -_ 10.45

3. óra: 10.25 – 11.05

4. óra: 11.15 – 11.55

5. óra: 12.05 – 12.45

6. óra: 12.55 – 13.35

kedd-pénteki munkanapokon

8.00 – 8.45

8.55– 9.40

10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

Facebooktwitterpinterest
MENÜ