Pedagógusok

Nevelőtestület névsora

Fenntartó

Szabó József

elnök-lelkész, református lelkész, művészettörténész

Iskolavezetés

 

Virágné Katona Zsuzsanna

igazgató, matematika-fizika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető, okleveles minőségmenedzsment, közoktatási szakértő

Répási Éva

nevelési igazgatóhelyettes, földrajz-testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tehetségfejlesztési szakértő, munkaközösség vezető

Pappné Tóth Ilona

általános igazgatóhelyettes, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető ,tanító-könyvtár szakkollégium

Szabóné Csökmei Edit

református lelkész, pedagógia szakos középiskolai tanár, vallástanár, munkaközösség vezető

Pedagógusok:

Adamecz Gábor

testnevelés szakos tanár, úszó edző, tanulószoba-vezető

Balázsné Csáki Ildikó

tanító- szociálpedagógus, műveltségterülete: ének-zene, inkluzív nevelés tanára, osztályfőnök: 2. a

Banáné Szőke Ilona

földrajz-biológia szakos tanár, tehetségfejlesztési szakértő, szakvizsgázott pedagógus, versenyszervező munkaközösség-vezető, osztályfőnök 5. b

Bata Lívia

testnevelés szakos középiskolai tanár, középiskolai gyógytestnevelő tanár, atlétikaedző

Bencsik Zoltán

testnevelés szakos tanár, kézilabdaedző, tornacsarnok udvari felelőse, tűz- és balesetvédelmi felelős, tanulószoba-vezető

Benczur Barbara

tanító, műveltségterülete: angol nyelv, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztési szakértő, osztályfőnök: 6. b

Benke Szilvia

angol-történelem szakos középiskolai tanár / GYES

Bézi-Bakos Georgina

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, osztályfőnök 1.b

D. Szabó Zoltán

tanító-informatika, technika szakos,  hangosításért felelős

Guba Attila

Testnevelés szakos tanár, labdarugó edző

Hevesi Tóth Gáborné

matematika-fizika szakos tanár, osztályfőnök: 8. a

Horváthné Molnár Ilona

tanító

Kecsőné Szűcs Csilla

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, szakvizsgázott drámapedagógus, osztályfőnök: 1.a

Kókainé Olasz Orsolya 

tanító, testnevelés műveltségterület/ GYES

Kollányi Zsolt

földrajz-rajz szakos tanár

Kónya Józsefné

tanító, napközis csoportvezető

Koncz Beáta

tanító-angol nyelvszakos tanár

Mrena Andrea

tanító, műveltségterülete: informatika, szakvizsgázott tánc-és drámapedagógus, osztályfőnök: 3. a

Nagy Brigitta

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, református hitoktató

Nagy Rajmund

karvezető – ének-zene, kántor, ifjúságsegítő, osztályfőnök 6. a

Nagyné Zolnai Gabriella

oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga

Patóné Kazinczy Mariann

tanító, református hitoktató, osztályfőnök: 4. a

Polgárné Madarasi Zsuzsanna

tanító, népművelés szakkollégium, osztályfőnök: 3. b

Rácz Péter Béláné

lelkész, vallástanár

Rédainé Csipes Erzsébet

matematika-fizika szakos tanár, osztályfőnök: 7.a

Sajtósné Földes Katalin

történelem-orosz-angol szakos tanár, osztályfőnök: 8. b

Sósné Kádár Mariann

angol szakos tanár, magyar nyelv-és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, osztályfőnök: 7. b, munkaközösség vezető

Szabóné Tolmár Andrea

tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, osztályfőnök: 2. b munkaközösség vezető

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona

történelem szakos tanár osztályfőnök 5. a

Töltszéki Gyuláné

magyar-könyvtár szakos tanár

Vighné Lukács Mária

tanító, tehetségfejlesztési szakértő, osztályfőnök: 4. b

Galsi-Csikós Judit

mesterképzés-angol, ember és társadalomismeret szak

Óvodavezetés

Mészáros Piroska

óvodavezető, óvodapedagógus, térbeli-vizuális tehetségterület segítője

Óvodapedagógusok

Forgácsné Molnár Anette

óvodapedagógus, testi – kinesztetikus tehetségterület műhely vezetője

Lászlóné Pató Klára

óvodapedagógus, munkaközösség-vezető, szülői műhely vezetője, zenei tehetségterület – műhelyvezető

Majorné Kiss Katalin

óvodapedagógus, gyermek és ifjúság védelmi felelős, térbeli-vizuális tehetségterület műhelyvezető

Rúderné Kapás Anita

óvodapedagógus, gyermek és ifjúság védelmi felelős, térbeli-vizuális tehetségterület műhelyvezető

Viski-Latorné Dögei Edit

református lelkész, óvodapedagógus, középiskolai vallástanár

Óraadók

Dóda Lászlóné

tanító, gyógypedagógus, tehetségfejlesztő szakértő

Simonné Gulyás Ilona

kémia szakos tanár

Patóné Bálint Erzsébet

német nyelv

Markótné Molnár Borbála

mindennapos testnevelés/néptánc 1-3.évfolyam,

Egyéb  a nevelő-oktató munkát segítők

Mészáros Anikó

gazdaságvezető, andragógia szakképzettség, regisztrált könyvelő

Törő Zsuzsa

könyvelő, közgazdász

Mezei Nóra

iskolatitkár, ügyintéző-titkár, pedagógiai asszisztens

Olaszné Hévizi Ilona

tanulókíséret – Kengyel, menzai ebédeltetés, technikai segítségnyújtás, gyermekfelügyelet

Tichy-Rácsné Domján Erzsébet

pedellusi ügyelet, tanulókíséret Fegyvernek, gyermekfelügyelet, kertészmérnök

Tóth Piroska

sajtóreferens, mozgóképkultúra szervező, gyártásvezető

Facebooktwitterpinterest
MENÜ