TÁMOP 3.1.4

Projekt fenntartási szakasz

„A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” TÁMOP – 3.1.4/08/2-2008-0015.

3. a osztály szövegértés, szövegalkotás kompetencia terület; 3. b osztály matematika kompetencia terület; 8. b osztály, 7. a, b osztály – tömbösített oktatás, IKT eszközök használata; 7. a matematika kompetencia terület, 7. b osztály integrált oktatás magyar nyelvből, 8. b osztály: informatika műveltségterület.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0015

Projekt címe: „Csak a hittel végzett munkának van értéke.” Albert Schweitzer

Projekt megvalósítás időszaka: 2009.05.01. – 2010.08.31.

Támogatási összeg: 25.000.000.- (képzés 4 millió Ft, taneszköz és tárgyi eszköz 5 millió Ft, „jó gyakorlat” 0,6 millió Ft, tanulói programra 1 millió, egyéb szolg. 4,3 millió Ft)

A pályázat fenntartási szakasza 5 év, így időközönként új bevont tanulócsoportok vesznek részt a kompetenciaalapú oktatásban: a 2012-2013-as tanévben a 4.a osztály szövegértés-szövegalkotás, a 4.b osztály matematika, a 8.b osztály műveltségterület tantárgy nélküli bontása magyar nyelv és irodalomból, a 8.a osztály matematika, az 5. b  osztály informatika kompetenciaterületen. Az új tanulásszervezési eljárások, az IKT eszközök használata, a programcsomagok optimális kihasználása, a differenciált, személyre szabott oktatás változatossá, eredményesebbé teszi a tanulók előrehaladását, lelki fejlődését.  A témahét 2013. márciusában Petőfi Sándor életével és munkásságával foglalkozik, a három hetet meghaladó projekt 2012. decemberében az adventi-karácsonyi ünnepkört öleli fel, amely színesebbé teszi iskolánk életét. A megújult tárgyi eszközök, az új módszerek, és a vásárolt jó gyakorlatok beépültek a munkánkba, és mindennapjaink részévé váltak.

Három hétnél hosszabb projekt (TÁMOP 3.1.4.)

Projektleírás: ”Dicsőség Istennek, békesség az embernek” 

A projekt témája: Az adventi ünnepkör: Készüljünk lélekben együtt Óvoda – Iskola – Szeretetotthon gyermekei, tanulói, lakói, lelkészei, pedagógusai, dolgozói 
Időtartam:

2013. december 01 – december 24.

Szervezeti keret: 

Foglalkozásokba, tanórákba beépített és tanórán kívüli és egyéb tevékenységek.

Évfolyam:

Óvoda, 1-8. évfolyam

Cél:

Az adventi ünnepkör, a kialakult hagyományainak, az eltelt századokban hozzájuk kötődő jeles napok, események, szokások, az adventi ünnepkör keresztyén hívőhöz méltó megünneplése az óvoda, az iskola minden gyermeke, tanulójának és dolgozójának aktív közreműködésével; ezáltal az összetartozás, a jó cél érdekében végzett közös tevékenység örömének megtapasztaltatása. Mindennap szereplés az idősek otthonában, egy osztály egy idős ember kapcsolata, ajándékkészítés, szereplés, köszöntés, látogatás, felolvasás, stb. …

Értékek:

Épüljön be a gyermekek személyiségébe az együtt ünneplés, a mások iránti tisztelet, figyelem, odaadás. Ismerjék fel a gyermekek, tanulók a hagyományok ápolásának fontosságát

Ismeretek:

Legyen a gyermekeknek emléke, a tanulóknak pontos ismerete az ünnepkörről.

Attitűdök:

Felelősségteljes csapatmunka és az interperszonális kapcsolatok ápolása.

Készségek:

Együttműködés, összefüggések felismerése, kreativitás, kitartás, önálló feladatvégzés, kommunikáció, akcióterv készítése, stratégiai gondolkodás, szervezési készségek, csoportban végzett munka.

Kiemelt fejlesztési területek: – lelki-érzelmi azonosulás,
– szociális kompetencia,
– esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség,
– anyanyelvi kommunikáció.
Partnerek: Az óvoda, iskola nevelői, lelkészei, óvodások, tanulók, a gyülekezet, az intézmény dolgozói, a szülők, a település lakói. 

 

Feladat / tevékenység

Felelős

Módszer / dokumentumok

Idő

3 hétnél hosszabb projekt előkészítése, tanórán és tanórán kívüli feladatok összeállítása.

Pappné Tóth Ilona
Szabóné Csökmei Edit
Répási Éva

Megbeszélés

november 18.

Betlehemes játék szervezése, gyakorlása.

Szabóné Csökmei Edit és a hitoktatók

Színdarab

 

Projekt témájának megbeszélése, ötletek, javaslatok gyűjtése. Felelősök választása. Anyaggyűjtés.

Adventi koszorúk elkészítése december 1-re, a Jótékonysági vásárra.

A következő hetek feladatainak megbeszélése, anyagok beszerzése.

Szakmai vezető, osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok,
rajz – technikát tanítók

Feladatok megbeszélése, kreativitás hangsúlyozása.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten.

Óravázlatok.

Adventi koszorúk.

 

november 18.

Adventi koszorú készítő verseny.

Kollányi Zsolt
Szabóné Tolmár Andrea

Melyik osztályé lesz a legszebb adventi koszorú? – külön alsós és felsős eredmény.

Meghívók, jutalmak.

November 18 – 28.

Angyalkázás megszervezése.

Osztálytanítók, osztályfőnökök

Megbeszélés, nevek kihúzása.

November 25 – 29.

Adventi naptár elkészítése a központi faliújságon. Minden napra egy kérdés összeállítása, leadása.

Alsó tagozaton saját adventi naptár, kérdések egy évfolyamon belül azonos.

Munkaközösség-vezetők,
Osztálytanítók

Megbeszélés, feladatok, faliújságok elkészítése.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten

november 25 – 29.

Adventi naptár készítése, pályázat.

Kollányi Zsolt
Patóné Kazinczy Mariann
Osztálytanítók, osztályfőnökök

Adventi naptárak.

november 25 – 29.

Mikulás előkészítése.
Osztályprogramok tervezése.

Osztályfőnökök, osztálytanítók 

Meghívók, mikulás és krampusz jelmezek.

November 25 – 29.

Népi hagyományok november és december hónapban

Osztályfőnökök, osztálytanítók

Vetélkedő – az adventi naptárakon keresztül.

November 25 – december 20.

„Az én karácsonyom” címmel történetíró verseny meghirdetése

Sósné Kádár Marianna

Történetek

November 29.
Határidő: dec. 13.

Látogatás az oviban és az idősek otthonában

Répási Éva
Pappné Tóth Ilona
Zsirosné Horváth Ildikó
Rácz Péter Béláné

Egyeztetés a hitoktatókkal, ovival, idősek otthonával

December 2 – 20.

Adventi rajzverseny

Kollányi Zsolt
Kecsőné Szűcs Csilla
Osztálytanítók, osztályfőnökök

Adventi, karácsonyi témájú rajzok, választott technikával.

Meghívók, jutalmak.

december 2 – 6.

Angyalkázás megkezdése

Osztályfőnökök, osztálytanítók

Ajándékok

december 2.- december 21.

Luca búza készítése, megfigyelése

Osztályfőnökök, osztálytanítók

Luca búza

December 2 – december 21.

Mikulás.
Osztály-programok

Osztályfőnökök, osztálytanítók

Mikulások, krampuszok

December 6.

Népszokások az adventi időszakban

Osztályfőnökök, osztálytanítók

Projekt munkák, gyűjtőmunkák. Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten

December 2 – 6.

Adventi énekverseny

Nagy Rajmund
Polgárné Madarasi Zsuzsanna

Versenykiírás, jutalmak.

December 9 – 13.

Márton, András, Luca napi népszokások

Kónya Józsefné
Barna Antal

Vetélkedő

December 9 – 13.

Adventi szavalóversenyek

Töltszéki Gyuláné
Mrena Andrea

Szavalóversenyek

Meghívók, jutalmak

december 16 – 20.

Országok karácsonyai, karácsonyi szimbólumok – vetélkedő

Benczur Barbara
Ravaszné Koncz Beáta
Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten Tesztek December 18.

Gyertyaöntés, mézeskalács készítés

Forgácsné Molnár Anett Gyertya, mézeskalács December 16 – 21.

Terítési verseny karácsony témában

Osztályfőnökök, osztálytanítók.
Horváthné Molnár Ilona
Benke Szilvia

Terített asztalok.

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten

december 21.

Gyöngyfűzés, karácsonyfadíszek készítése

Sajtósné Földes Katalin
Horváthné Molnár Ilona

Gyöngyfűzéssel készített ajándékok, díszek

December 21.

„Ünnep az orron át”; lakásdíszítés; ajándékozási szokások; karácsonyi sms-ek

Osztályfőnökök, osztálytanítók

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten Képe, reklámfilmek, újságok…

december 21.

Karácsonyi zenék

Nagy Rajmund
D. Szabó Zoltán

CD-k

december 21.

Karácsonyi képeslapok készítése

Vighné Lukács Mária
Kollányi Zsolt

Kutatás, búvárkodás a könyvtárban, az Interneten Képeslapok, díszek

december 21.

 

Témahét: Legyél makkegészséges! (Egészségnevelési témahét)

A témahét időpontja: 2014. március 24 – 28.

A témahét célja:

 • –  Az egészséges életvitel iránti igény kifejlesztésének segítése, ismeretek, készségek, szokások erősítése
 • –  A holisztikus egészségszemlélet közvetítése
 • –  Az egészséget fejlesztő, a betegséget megelőző programok szervezése, az azokon való aktív részvétel elérése
 • –  Tisztában legyenek vele, hogy a szaporodó testtartási és mozgásszervi problémák, valamint az elhízás elsősorban az általános életmódváltozás eredménye: kevesebbet mozognak, sokkal többet ülnek a televízió, a videó és a számítógép előtt. Táplálkozási szokásaikra jellemző, hogy emelkedik a nassolók (édesség, üdítőitalok fogyasztása) és gyorséttermi ételeket fogyasztók aránya.
 • –  Hogy a gyermekek tudják, hogy az egészséges táplálkozásban milyen ritmus, ételfajták és alapanyagok élveznek preferenciát, és hogy étrendjük meg is egyezzen ezzel
 • –  Hogy tisztában legyenek a mozgás élettani hatásaival, és szabadidős programjaik többségében is ezek a tevékenységek domináljanak.
 • –  Az egészség valamennyi – testi, lelki, szociális – dimenziójával kapcsolatos ismeretek megtanítása mellett elengedhetetlen azoknak a tevékenységfajtáknak, interperszonális kapcsolatoknak, konfliktuskezelésnek, probléma-megoldási és önnevelési stratégiáknak a fejlesztése is, amelyeken keresztül az iskola a tanulók értékrendszerét és ennek következtében életmódját is hatékonyabban befolyásolhatja.


A témahét feladata:

 • –  Az egészséges életmód kialakítása: ismerkedjenek meg a tanulók a helyes táplálkozási szokásokkal, a mindennapi higiéniával, és a sport, a testedzés fontosságával.
 • –  A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.
 • –  Ismerjék fel a tanulók az egészséges életmód szükségességét, alakuljon ki bennük a felelősségérzet saját egészségükért.
 • –  Tudatosodjon a tanulókban, hogy az egészséges életrendben a játéknak, a sportolásnak jelentős szerepe van. Tapasztalják meg, hogy a mozgásos tevékenység során fizikai és jellembeli tulajdonságaik egyaránt fejlődnek.
 • –  Fog-és testápolás, személyes higiéné fejlesztése
 • –  Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra figyelés, egymást segítés erősítése

 

Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek:

 • –  Megfigyelőképesség, kreativitás, összefüggés-felismerési képesség fejlesztése.
 • –  Szociális kompetenciák /együttműködés, tolerancia, empátia/ erősítése
 • –  Digitális kompetencia fejlesztése, információs eszközök használata, meglévő ismeretek bővítése, mélyítése.
 • –  Kommunikációs készségek fejlesztése.
 • –  Mozgáskészség, ügyesség fejlesztése.
 • –  Komplex gondolat kialakítása, egymásra odafigyelés, tolerancia, önállóság.
 • –  Megismerni a szervezetünk működését
 • –  Figyelmeztetni bizonyos magatartásformák veszélyeire
 • –  Az egészségtelen szokások és azok következményeit bemutatása, helyes viselkedésre, és fegyelemre szoktatás
 • –  Készségek kialakítása: melyekkel képessé válnak a tanulók tudatos döntés meghozatalára megtanulni a jó közérzet magatartására, megtanulni nemet mondani
 • –  Bebizonyítani: milyen csodálatos az emberi szervezet, amit nem szabad veszélyeztetni
 • –  Felvilágosítást adni: a helyi szolgáltatásokról és az igénybevétel módjáról
 • –  A tanulók életkoruknak megfelelő szinten- tanórai és tanórán kívül foglalkozzanak az egészség megőrzése szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
  •      –  táplálkozás
  •      –  alkohol és kábítószer fogyasztás, dohányzás
  •      –  a környezet védelme
  •      –  aktív életmód, a sport
  •      –  a személyes higiénia

 

Tanulói tevékenységek: önálló gyűjtőmunka, csoportmunka, prezentációk készítése, beszámolók készítése és előadása, tablókészítés, sporttevékenységek, játék

Módszerek: anyaggyűjtés- és feldolgozás, rejtvények, feladatok megoldása

Eszközök: Internet, könyvek, lexikonok, digitális fényképezőgép, Interaktív tábla, karton, képek, CD-lejátszó, kártyák, feladatlapok, rejtvénykészítő programok, sporteszközök

A megvalósítás színterei tanítási órákon

–  Rajz: a plakátfestés az egészséges életmóddal kapcsolatosan, meghívók, oklevelek tervezése. Az elkészített munkákból kiállítást szervezünk.

–  Technika: oklevelek tervezése, adatgyűjtés a témakörről.

–  Ének: olyan dalokat hallgatni, amelyben növények, fűszerek nevei szerepelnek: zsálya, rozmaring, fuszulyka, hagyma, körömvirág, viola, csipkebogyó. Milyen jelképek ezek?

–  Életünk és környezetünk, természetismeret: természet ismerete, környezet ismerete, az emberi test részeinek, működésének elemi ismerete, az egészséges életmód alapvető szabályai, a legközelebbi környezet és hazánk élővilágának ismertetése, az élettelen környezet, a tárgyi környezet védelme, a felelősség érzésének kialakítása

–  Biológia: Hazánk és a távoli tájak élővilágának, életközösségeinek leírásakor mód adódik a globális környezeti problémák érzékeltetésére, alapvető ökológiai ismeretek, az emberi szervezet felépítésének és működésének egysége (minden szervnél és szervrendszernél az adott egészséges életmódtani vonatkozással), valamint drogprevencióval kapcsolatos alapvető ismeretek tanítására.

–  Földrajz: A természetföldrajz, a globalitás érzékeltetésének fő területe, mert az élettelen környezeti elemek és jelenségek (pl. folyó, hegy, vulkán…) külön-külön is jól leírhatók, a kölcsönhatások révén állandó mozgásban levő részek, de összességük, maga az élettelen természet sajátos egyensúlyban levő egységes egész. A gazdaságföldrajz teljes egészében a környezeti nevelés kiemelt területe, amikor a nyersanyag és energiagazdálkodási folyamatait (pl. az ipari termelés változásaival) leírja, jellemzi. A környezeti nevelés fontos eleme, hogy a környezet- és természetvédelemben élen járó modell országokat példaként állít.

–  Fizika: A „kölcsönhatás” fogalmának legtágabb értelmezése fontos, hiszen minden környezeti probléma kialakulása, megoldása többszintű kölcsönhatás-hálózat. Energia, energiatakarékosság (a környezeti problémák megoldásának kiemelt területe).

–  Kémia: Az élettelen környezeti tényezők (levegő, víz, talaj) összetétele, tisztaságának védelme, valamint vegyszerek (pl. háztartásban használatosak) hatása az emberi szervezetre.

–  Matematika: Elvben bármely művelet vagy összefüggés gyakoroltatható olyan szöveges feladattal, amelyből a gyerekek kapcsolt információhoz jutnak a környezet egészségét és saját testüket illetően – melyek például: statisztikai adatok értelmezése, a hulladékok térfogata, a táplálék %-os összetétele. Testtömeg-mérés, magasságmérés, átlagszámítás, grafikonkészítés, napi energiaszükséglet, kalóriaszámítás.

–  Informatika: Adatok, képek keresése. PPT-k készítése. Egészséges receptek keresése az Interneten.

–  Testnevelés órák: Az egészséges test fejlesztésének fő bázisa, hiszen jellemzője a mozgás, rendszeres testmozgás nélkül pedig a helyes életvitel elképzelhetetlen. Mindemellett a csapatjátékok során a gyerekek személyiségének leplezetlen változatát figyelhetjük meg, s alakíthatjuk. A sok gyakorlat, az óraszervezés (öltözködés, tornasor, mosakodás stb.) rendre, fegyelemre nevel, így testnevelőink jelentősen hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához, a személyi- és mentálhigiéné fejlődéséhez.

–  Osztályfőnöki órák témája az egészséges életmód.

–  Humán órák: Az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretterjesztő szövegek feldolgozása. Az önismeret, a saját világunkban való eligazodás pedig alapeleme mind a környezeti nevelésnek, mind az egészséges életmódnak. A humán tárgyak jelentősen hozzájárulnak a kommunikációs készség fejlődéséhez, formálják mind a szóbeli, mind az írásbeli megnyilvánulásokat. Kommunikáció nélkül pedig nincs problémamegoldás, így környezeti nevelés sem.

 

Tanítási órán kívül: Egészségügyi vetélkedőkön, ügyességi versenyeken, kreatív foglalkozásokon vehetnek részt.

A témahét utolsó napján / pénteken/ minden osztály értékeli az egészséghetet. Itt kerül sor a vetélkedők, versenyek eredményhirdetésére, dicsérő oklevelek átadására tanulóknak, osztályoknak, a kiállítás megnyitására a gyerekek produktumaiból. 

Feladat/Tevékenység

Felelős

Módszer/Dokumentumok

Idő

Előkészítés, tanórán és tanórán kívüli feladatok összeállítása

Pappné Tóth Ilona

Répási Éva

Osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok

Megbeszélés Március 11.
Egészséges táplálkozás napja

Pappné Tóth Ilona

Répási Éva

Osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok

Vetélkedők, programok:

Táplálkozási TOTÓ

Vitaminok – projektmunka

Zöldség- és gyümölcsszobrok készítése

Táplálékpiramis – projektmunka

Étlap összeállítása

Versek írása zöldségekről, gyümölcsökről

Haspók teszt

Új ízek kóstolása

Váltóversenyek a Tornacsarnokban (alsó, felső)

Reggeli torna az udvaron

Március 24. hétfő
 A személyi higiénia napja  

Pappné Tóth Ilona

Répási Éva

Osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok

Vetélkedők, programok:

 Fogápolás

Személyi higiénia

Kozmetikus, fodrász meghívása

Fog- és testápolási TOTÓ

Reklám készítése: fogápolással, egyéb személyi higiéniával kapcsolatos témában

Öltözködés, divatbemutató

Tisztálkodás TOTÓ

Foci a Tornacsarnokban

(alsó, felső)

Reggeli torna az udvaron

Március 25. kedd
Betegség – egészség, káros szenvedélyek napja

Pappné Tóth Ilona

Répási Éva

Osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok

Vetélkedők, programok:

Drogprevenciós, alkohol, dohányzás –  előadás, filmvetítés

Helytelen táplálkozásból adódó betegségek

Gyógynövények, egészségmegőrzés

Egészség TOTÓ

Védőnő vagy orvos meghívása

Floorball a Tornacsarnokban (alsó, felső)

Reggeli torna az udvaron

Március 26. szerda
A környezetvédelem napja

Pappné Tóth Ilona

Répási Éva

Osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok

Vetélkedők, programok:

Hulladékszobrok készítése

Hulladék TOTÓ

Környezetvédelmi vetélkedő

Tisztasági őrjárat az iskola és a templom környékén

Szelektív hulladékgyűjtés

„Fogyasztó” (kiütőcske) bajnokság a Tornacsarnokban (alsó, felső)

Reggeli torna az udvaron

Március 27. csütörtök

Kiállítás rendezése

Értékelés

Pappné Tóth Ilona

Répási Éva

Osztályfőnökök, osztálytanítók, szaktanárok

Fotók, rajzok; gyurmából vagy egyéb technikákkal készült produktumot készít a héten minden osztály

Rajz és technika órán készült „művek” kiállítása

Projektmunkák

Fogalmazások

Képes tájékoztató füzet készítése: pl. a vitaminokról

Rejtvénykészítés a témákból

PPT-k bemutatása

Fotókiállítás a hét eseményeiről

Reggeli torna az udvaron

Március 28. péntek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ