Olvasóvá nevelés

Intézményünk olvasóvá nevelő programot dolgozott ki, mely az óvodától kezdve folyamatosan és fokozatosan próbálja az óvodás, az alsó és felső tagozatos gyermekekkel is megszerettetni a könyveket és az olvasást.

A korai olvasásra nevelés két alappillére a képességek megalapozása és a könyv szeretete.

Hogyan realizálódik mindez a mindennapokban?

Kiscsoportban az óvodába lépés első napjától ölbeli játékok, höcögtetők, lovagoltatók játszása segíteti, hogy a gyermekek megtapasztalják feléjük irányuló szeretetünket, ezáltal hamar, könnyen fogadjanak el a bennünket.

Néhány hét elteltével a jeleikhez kapcsolódó mondóka, dal, vers teszi személyessé az egymással való ismerkedést – egyúttal megalapozva a vershallgatás/tanulás iránti pozitív viszonyt. Az egymással való ismerkedés, egymás jelének, nevének megismerése mellett az önkifejezés megalapozását (az én jelemről szól felismerése) közösségi érzés formálását is elősegíti.

A mesék szintén hamar megjelennek.

 

Témában, terjedelemben, feldolgozás módjában egyaránt

a gyermekek fejlettségéhez igazodóan körültekintő, gondos

tervezés mellett valósítjuk meg céljainkat.

Ehhez nyújt segítséget a mesék képekkel történő megjelenítése,

mely a képi olvasás előkészítője.

A Magyar népmese napját az óvó nénik mese-előadása teszi felejthetetlenné.

Az óvodán kívül is keresünk lehetőségeket. Bábszínházi/ meseszínházi előadásokat tekintünk meg nagyobb gyermekeinkkel, akik az iskolai rendhagyó irodalomórák, színházlátogatások résztvevői is egyúttal.

 

Nagycsoportosaink minden évben könyvtári foglalkozáson vesznek részt. A könyv szeretetét minden csoport saját könyvekkel alapozza; lehetőséget biztosítunk otthoni könyvek behozatalra (kedvenc mesekönyv, gyűjtőmunka adott témában).