Versenyek, eredmények

A versenyeztetés célja: gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó versenyeken való szereplés, mely támogatja a tanulói személyiség kibontakoztatását adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.

Kiemelt fejlesztési feladatok

 • Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötődően a tehetségek felkutatása.
 • Tehetségek kibontakozásának hétköznapi és versenyhelyzetekben való segítése.
 • A kreativitás támogatása a problémák megoldásában ahol alapvető fontosságú az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása.
 • Az önálló, hiteles információszerzés használata a gyakorlatban (internet, könyvtár).
 • Életkori sajátosságoknak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság támogatása.
 • Humánus értéket védő magatartás, értékmegőrzés.
 • Kritikai gondolkodás fejlesztése.
 • Tanulás tanulásának elősegítése.
 • Énkép pozitív alakulása.
 • Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése.

Az iskola által támogatott versenyek:

Házi Versenyek
Mesemondó verseny 1.-4. Versmondó verseny 2.-4., 5.-8.
Matematika 3.-4. Helyesírás 3.-4., 5.-8.
Szövegértés 2.-4. Biológia verseny7.-8.
Földrajz verseny 7.-8 Szépkiejtési Verseny
Városi versenyek
Bercsényi Napok versenyei Városismereti és helytörténeti verseny
Pánthy Napok versenyei Hunyadi Napok versenyei
Kistérségi Mesemondó Verseny
Megyei versenyek
„Őseink nyomában” hon- és népismereti pályázatíró verseny Bolyai Matematika Csapatverseny
Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola helyesírási verseny Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Bendegúz Nyelvész Bendegúz Tudásbajnokság
Zrínyi Ilona Matematika Verseny Bölcs Bagoly Verseny Kisújszállás
Szép Magyar Beszéd Nagykunsági Református Egyházmegyei Szépen helyesen író verseny Túrkeve
Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett matematika és természetismereti verseny „Színes tinták” Magyar irodalom verseny
Országos Versenyek
Wass Albert Országos Vers-és Prózamondó Verseny Országos Bibliaismereti Verseny, Kecskemét
Országos Mesemondó, Meseíró, Kézműves és Szépíró Találkozója, Tiszakécske Tiszántúli Református általános Iskolák Matematika Versenye
Országos Angol nyelvi Verseny Országos Honismereti Levelezős Tanulmányi Verseny
Szentesi Multimédiás Bibliaismereti és Prezentációs Verseny

Versenyeredmények 5 éves távlatban:

Tanév Országos verseny

1-10.helyezés

Megyei verseny

1-6.helyezés

Városi verseny

1.helyezés

2017-18. 28 62 8
2016-17. 18 60 22
2015-16. 28 124 39
2014-15. 21 71 18
2013-14. 27 28 13
2012-13. 27 26 5
2011-12. 22 15 22

A tanulók eredményeinek követése.

A tehetséggondozó programban fejlesztett tanulók nyomon-követéses vizsgálata 2004-ben, majd 2012-ben történt meg. A vizsgálat elvégzéséhez, értékeléséhez sok segítséget adott a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszéke.

Mindkét esetben közel 300 olyan tanuló körében történt felmérés, akik 10-14 éves korban részt vettek a komplex tehetségfejlesztő programban. Középiskolai tanulmányait egynegyedük szakközépiskolában, háromnegyedük gimnáziumban végezte. Kilencvenkét százalékuk főiskolán, egyetemen tanult tovább (elsősorban közgazdász, bölcsész, mérnöki, orvosi, jogi, pedagógiai, hittudományi karon).

A volt diákok a programban eltöltött évek alatt a tanulás hatékonyságára vonatkozóan a következőket tartották a legfontosabbnak:

 • megtanulták a vizsgákra való felkészülés módszereit,
 • kialakították saját tanulási stratégiáikat,
 • megtanulták a hatékony időbeosztást,
 • erősödött logikus gondolkodásuk,
 • a tanulás során megismerték egyéni képességeiket.

Az iskolában eltöltött évek alatt személyiségjegyeik közül a tolerancia, az önállóság, a szorgalom, az összetartozás érzése és a magas igényszint erősödtek a legjobban.

Tanulmányi átlag:

év iskolai átlag a programban résztvevők átlaga
2012 4,09 4,64
2013 4,11 4,55
2014 4,15 4,67
2015 4,38 4,78
2016 4,48 4,78
2017 4,54 4,76
2018 4,5 4,76

Sikeres középfokú nyelvvizsgázók

Nyelvvizsga (angol B2 középfok)

Tanév B2 szóbeli B2 írásbeli B2 komplex (írásbeli, szóbeli) Össz
2017/18 2 2 5 9
2016/17 2 3 5
2015/16 6 1 7
2014/15 5 5
2013/14 2 2