Tehetséggondozás

Az iskola 25 éve folytat a Debreceni Egyetemmel közösen tehetséggondozást, kidolgozott programmal, egyéni fejlesztési tervvel. A nyolcvanas évek második felében lehetővé vált az iskolák számára, hogy a tehetséggondozás új útjait keressék. Így az általános iskolák között Magyarországon elsőként született egy korszerű, „komplex tehetségfejlesztő program” Törökszentmiklóson, a Bethlen úti Általános Iskolában, s indult el a megvalósítása 1987 szeptemberében. A tantestület kidolgozott egy tervezetet, amely – kísérletképpen – a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke közreműködésével került bevezetésre. A kidolgozott program főbb jellemzői kulcsszavakban: komplex tehetség-azonosítás és program, a tanórai és tanórán kívüli formák szerves egysége, differenciált fejlesztés, pszichológiai hatásvizsgálatok, ezekre épülő egyéni fejlesztő programok, a családdal való hatékony és folyamatos együttműködés, a pedagógusok folyamatos továbbképzése, belső műhelymunka.

1991-ben a Törökszentmiklósi Református Egyházközség fenntartásába került az iskola, az egyházközség presbitériuma teljes támogatásával tovább folytatódott az ilyen irányú tevékenység. Az iskola a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásától (1989) kezdve a Kelet-Magyarországi Tagozat bázisiskolája lett, sok általános iskola vett át szakmai elemeket, s egyre több iskola igyekezett az egész programot megvalósítani. A program külföldön is elismerést váltott ki a szakemberek körében, sok publikáció jelent meg róla, több sikeres nemzetközi (az European Council for High Ability szervezésében) és hazai konferencia került megrendezésre az iskolában. A legutolsó 2007 őszén a 20. évforduló alkalmából, amikor vendégül látta a nevelőtestület több iskola tehetséges tanulóját és pedagógusait egy rendhagyó, vetélkedővel egybekötött találkozóra.

A program eredményességét a tanulók kiemelkedő versenyeredményei, középiskolai és felsőoktatási eredményei hitelesítik. A komplex programmal fejlesztett tanulók nyomon-követéses vizsgálata történt 2004-ben. A vizsgálat elvégzéséhez, értékeléséhez sok segítséget adott a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszéke Dr. Balogh László professzor úr vezetésével.

Az iskolai tehetséggondozás területéről megjelentetett publikációk:

– Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989. 32. sz.

– Tehetséggondozó kísérlet. Képességfejlesztés 1988-89. Hajdú-Bihar  megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1990.

– Developing talented children and experiences. European Journal for High Ability, Bonn, 1991/1.

– Eredmények és problémák egy iskolai tehetséggondozó kísérletben. Magyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Bp. 1989.

– The development of personality, abilities and social relations in a special class.Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2.

– Learning techniques and development of selfknowledge by means of special programs with talented children. Competence and Responsibility. Hogrefe and Huber publishers, Seattle, 1992.

– A follow-up study of pupils having taken part in a complex development program. In M. W. Katzko – F. J. Mönks (Eds.), Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen. The Netherlands, 1995.

– Fostering the Growth of High Ability. In Arthur J. Cropley and Detlev Dehn (Eds.), European Perspectives. Ablex Publishing Corporation. Norwood, New Jersey, USA, 1996.

– Hagyomány és jelen a Bethlen Gábor Református Iskolában Törökszentmiklóson – Virágné Katona Zsuzsanna – Magyar Református Nevelés XI. évfolyam 3. szám

– A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola Komplex tehetségfejlesztő modulrendszere – 2011 – Katona Nyomda Kft. Tápiószele

– Komplex tehetségfejlesztő programok – Virágné Katona Zsuzsanna – Didakt Kiadó, Debrecen, 2012.

Referenciát ehhez biztosítók:

Prof. Dr. F. J. Mönks az ECHA örökös elnöke, támogató nyilatkozata:

„A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a tehetségfejlesztő program 1987 óta működik. Az átlagosnál jobb képességű tanulók számára nyújt lehetőséget a széleskörű ismeretszerzésre. A program folyamán a tanulói képességek megismerése, azok tudatos fejlesztése, egy-egy részterületen kiemelkedő képességek intenzív gondozása van középpontban. 20 éve dolgozik együtt az iskola dr. Balogh Lászlóval a Debreceni Egyetem Pszichológiai tanszékének vezetőjével, akinek segítségével készült el az iskola tehetségfejlesztő programja. Az intézmény tagja az Európai Tehetséggondozó Társaságnak (ECHA). Ezt a nyilatkozatot az intézmény kérésére pályázaton való részvétel céljából adtam ki.”

Tagja a Tehetségpont hálózatnak. A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait. Az intézmény munkájának elismeréseként első általános iskolaként vált a magyar Tehetséggondozó Társaság által alapított Tehetségpont fontos hálózati elemévé.

Facebooktwitterpinterest

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

MENÜ