Publikációk

Az iskolai tehetséggondozás területéről megjelentetett publikációk:

Az iskolai tehetséggondozás területéről megjelentetett publikációk:

 • Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989. 32. sz.
 • Tehetséggondozó kísérlet. Képességfejlesztés 1988-89. Hajdú-Bihar  megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1990.
 • Developing talented children and experiences. European Journal for High Ability, Bonn, 1991/1.
 • Eredmények és problémák egy iskolai tehetséggondozó kísérletben. Magyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Bp. 1989.
 • The development of personality, abilities and social relations in a special class. Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2.
 • .- Learning techniques and development of selfknowledge by means of special programs with talented children. Competence and Responsibility. Hogrefe and Huber publishers, Seattle, 1992.
 • A follow-up study of pupils having taken part in a complex development program. In M. W. Katzko – F. J. Mönks (Eds.), Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen. The Netherlands, 1995.
 • Fostering the Growth of High Ability. In Arthur J. Cropley and Detlev Dehn (Eds.), European Perspectives. Ablex Publishing Corporation. Norwood, New Jersey, USA, 1996.
 • Balogh László: Iskolai tehetséggondozás Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2004.
 • Balogh László, Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban, Urbis Könyvkiadó, Budapest, 2006.
 • Virágné Katona Zsuzsanna (szerkesztő): Emlékkönyv 290 éves a Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, 2010. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Virágné katona Zsuzsanna (szerkesztő): A törökszentmiklósi Bethlen Gábor református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban (Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai módszertani Pedagógiai Intézmény és Nevelési tanácsadó, Törökszentmiklós)

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.

 • Virágné Katona Zsuzsanna: A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskola tehetségfejlesztő programja, 2012. Didakt Kiadó, Debrecen
 • Virágné Katona Zsuzsanna, Répási Éva: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 1991-2015 (Jubileumi kiadvány) 2015. Tápió Nyomda Kft., Tápiószele
 • A tehetséggondozás gyakorlati programja a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolában 2015. Géniusz Műhely, D-Plus Nyomda, Debrecen
 • Virágné Katona Zsuzsanna: A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskola tehetséggondozó programja, 2018. Tápió Nyomda Kft., Tápiószele

Jó gyakorlatok:

Gazdagító programpár:

http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/aki-szot-megragadja-sugarat-ragyogtatja

Gazdagító programpár:

http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/egigero-mesefa

Komplex tehetségfejlesztő program:

http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/az-ertek-bennunk-van-altalanos-iskolai-komplex-tehetsegfejleszto-program

10 Jó gyakorlat – Bethlen Gábor Református Általános Iskola: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-110-000-192

Tehetségsegítő program: http://geniuszportal.hu/sites/default/files/10jogyak_torokszentmiklos_ossz.pdfIntézményi önértékelési rendszer: https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/
jogyakorlat_print_show/joId/1061/1451386054.edu
Kéttanítós modell: https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/
jogyakorlat_print_show/joId/706/1451386092.edu

Komplex tehetséggondozás az általános iskola felső tagozatán:

https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/
jogyakorlat_print_show/joId/1058/1451386117.edu

Pedagógus teljesítményértékelési rendszer:

https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/
jogyakorlat_print_show/joId/1379/1451386137.edu

 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola Pedagógusainak publikációi

Virágné Katona Zsuzsanna

 • Konferencia a középfokú szociális szakemberképzésről: előkészületek a kísérletre Neveléselmélet és Iskolakutatás VIII. évf. 1989-90. 3. szám
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közoktatási Intézményei a Millennium évében Jász-NagykunSzolnok Megyei Pedagógiai Intézet 2000. Szolnok, A Pedagógiai Intézet feladatrendszere, feltételrendszere, szakértés
 • Virágné Katona Zsuzsanna: A pedagógiai programok módosításának egy lehetséges módszere (projekt-tervezés módszere) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 2000. Szolnok
 • Vincze Sándor – Virágné Katona Zsuzsanna: Gondolatok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejlesztési terve elé, Közoktatási Információk I. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet 2001. Szolnok
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv, 2002-2007, Megyei Önkormányzat, 2002., (egyes fejezetek szerzője, a kiadvány szerkesztője)
 • Virágné Katona Zsuzsanna – dr. Patakiné Farkas Erzsébet – dr. Nánásiné Horváth Edit: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, mint Gyógypedagógiai Szolgáltató centrum a közszolgáltatásban, kiadta a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 2002.
 • Virágné Katona Zsuzsanna: Kihívások és lehetőségek a pedagógiai szakmai szolgáltatásban oki.hu
 • Virágné Katona Zsuzsanna – Tóth Jánosné: Tükörben az iskola, óvoda, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat, Szolnok, 2003. könyv
 • A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Minőségirányítási Programja jnszm.hu
 • A Csongrád Város Önkormányzat Minőségirányítási Programja csongrad.hu
 • Virágné Katona Zsuzsanna: Kihívások és lehetőségek a pedagógiai szakmai szolgáltatásban, Új Pedagógiai Szemle, 2004. június
 • Virágné Katona Zsuzsanna: A minőségügy szerepe a szolgáltatásban, alapfogalmak, minőségügyi kisszótár, „suliNova” Közoktatási-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht, 2004. HEFOP 2.1.1. B program
 • Virágné Katona Zsuzsanna: A folyamatszabályozás szerepe, elemei, technikái, folyamattérkép, egy folyamat szabályozása, „suliNova” Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht, 2005. HEFOP 2.1.1. B program 2
 • Virágné Katona Zsuzsanna: Az önértékelés szerepe, technikái, „suliNova” Közoktatásifejlesztési Kht, 2006. HEFOP 2.1.1. B program
 • Virágné Katona Zsuzsanna (társszerző, szerkesztő): A Szakértői bizottságok minőségügyi kézikönyve, 2008. EDUCATIO Kht.
 • Virágné Katona Zsuzsanna (szerkesztő): Emlékkönyv 290 éves a Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, 2010. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Virágné katona Zsuzsanna (szerkesztő): A törökszentmiklósi Bethlen Gábor református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban (Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai módszertani Pedagógiai Intézmény és Nevelési tanácsadó, Törökszentmiklós) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.
 • Virágné Katona Zsuzsanna: A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskola tehetségfejlesztő programja, 2012. Didakt Kiadó, Debrecen
 • Virágné Katona Zsuzsanna: Tehetséggondozó konferencia, 2013.05.10-11. Törökszentmiklós Magyar Tehetségsegítő Szervezetek, 2014. D-Plus Kft.
 • Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 1991 – 2015. 2015. Tápió Nyomda Kft.

Répási Éva

 • Emlékkönyv 290 éves a Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, 2010. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban (Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai módszertani Pedagógiai Intézmény és Nevelési tanácsadó, Törökszentmiklós) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.
 • Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 1991 – 2015. 2015. Tápió Nyomda Kft.

Pappné Tóth Ilona

 • Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban Tanulásmódszertani szakmai segédanyag 2009.
 • Vizuális memória a megismerésben és a rögzítésben 2009.
 • Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban (Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai módszertani Pedagógiai Intézmény és Nevelési tanácsadó, Törökszentmiklós) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.

 Banáné Szőke Ilona

 • A tehetséggondozó osztályok szakmai programja, története Emlékkönyv 290 éves a Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, 2010. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban (Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai módszertani Pedagógiai Intézmény és Nevelési tanácsadó, Törökszentmiklós) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.
 • A komplex modulrendszer a tehetség fejlesztésére 2015. Géniusz Műhely, D-Plus Kft, Debrecen

Sósné Kádár Mariann

 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Tempus Közalapítvány: Módszertani ötletgyűjtemény – Internetes Játék idegen nyelvi kommunikáció fejlesztéséhez http://www.tpf.hu/pages/idea/index.php?_id=375&id=356
 • A komplex modulrendszer a tehetség fejlesztésére 2015. Géniusz Műhely, D-Plus Kft, Debrecen

H.Tóth Gáborné

 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele

Sajtósné Földes Katalin

 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele

Töltszéki Gyuláné

 • Iskolánk története 1720-2010 Emlékkönyv 290 éves a Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, 2010. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • Olvasóvá nevelő program a felső tagozaton 2015. Géniusz Műhely, D-Plus Kft, Debrecen

Kollányi Zsolt

 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 1. Szabó Zoltán
 • Emlékkönyv 290 éves a Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, 2010. Katona Nyomda Kft. Tápiószele
 • A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola komplex tehetségfejlesztő modulrendszere, 2011. Katona Nyomda Kft. Tápiószele

Kókainé Olasz Orsolya

 • Kéttanítós modell 2009.
 • Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban (Bethlen Gábor Református Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai módszertani Pedagógiai Intézmény és Nevelési tanácsadó, Törökszentmiklós) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011.
 • Ügyes kezek, okos fejek-tehetségkereső program a Bethlen Gábor Református Általános Iskola alsó tagozatán 2015. Géniusz Műhely, D-Plus Kft, Debrecen

Patóné Kazinczy Mariann

 • Több, mint egy verseny….

(Megjelent a Kecskeméti Református Általános Iskola jubileumi kiadványában, melyet a „Velünk az Isten!” című országos bibliaismereti verseny 20. évfordulója alkalmából adott ki az intézmény.)