Áldás, békesség!

„Ahol templom, ahol iskola
ott hittel él az ember.
Ott épül a lélek,
ott épül a haza.”

Ahol 298 éve az Úr szavát tanítják,
ott nem tudsz eltévedni.
A tudást tovább adják.

Hazánkban a református oktatás 487., iskolánk 299. tanéve a 2018-2019. tanév.

Azt valljuk, hogy az iskola alapfeladata:

– a család – szülők – és az iskola együttműködése által tanítani tanulni.

– úgy megtanítani, megtanulni tanulni, hogy diákjaink önállóan legyenek képesek a világban eligazodni, további iskolákban továbbtanulni, saját dolgaikat önállóan intézni, felelősségteljes döntéseket hozni. Ehhez tudásuk folyamatos bővítésére, önismeretük javítására, a másik ember elfogadására és önérvényesítő képességeik fejlesztésére van szükség.

Ehhez különös segítséget nyújt református keresztyén hitünk az a légkör, amit az iskola szellemisége nyújt.

Ez évben is magas színvonalú rendezvények szervezésével kívánjuk megünnepelni történelmi évfordulóinkat, vallási ünnepeinket, a közös együttműködésünket:

 

Kedves Szülők!

Gyermekeik fejlődése, fejlesztése közös ügyünk, közös érdekünk. Ez csak az Önökkel való jó együttműködésben lehet hatékony
Az együttműködés, a tanuló fejlődése folyamatos figyelemmel-kísérése, segítése mégis elsősorban az Önök érdeke. Ezért kérem tartsanak folyamatos kapcsolatot az osztályfőnökökkel, ha szükséges a szaktanárokkal, hitoktatókkal. Vegyék igénybe a tanulók az intézmény adta lehetőségeket: a délutáni foglalkozásokat: szakkörök, énekkar, sport területén. Lehetőség van a tanulók egyéni tehetség fejlesztésére, felzárkóztatására.

Induljunk együtt egészséggel, hittel és akarattal a 2018/2019-es tanévnek.

Imádkozzunk, hogy továbbra is

„.. legyen az Úrnak, a mi Istenünknek
jókedve mirajtunk és a mi kezünknek
munkáját tedd állandóvá nékünk”

                                                 (Zsolt 90,17)

Virágné Katona Zsuzsanna
igazgató