Intézményi mérési-és vizsgarendszer

A mérési–értékelési rendszer intézményi célja: kiszámítható, tervezhető mérések, értékelések rendszerének intézményi szintű működtetése annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a folyamatos fejlesztés iránya megalapozott legyen.

A pedagógiai mérés-értékelés célja:

 • átfogó, az iskolai tanulmányok egész időszakára kiterjedő személyiségfejlesztés,
 • az önértékelési képesség kialakítása, az önálló tanulásra való képesség és igény kialakítása,
 • a tanuló egyéni előre haladásának figyelemmel kísérése,
 • a felmerülő problémák feltárása,
 • a jól teljesítők megerősítése,
 • a lemaradó tanulók segítése.

A pedagógiai mérés-értékelés alapelvei:

 • a mérés-értékelés legyen objektív, érvényes, megbízható,
 • az értékelési formák legyenek sokoldalúak, változatosak, a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének megfelelőek, ösztönző hatású, előre mutató és személyre szólóak,
 • legyenek folyamatosak, kiszámíthatóak, tárgyszerűek,
 • a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményét minősítse (tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz – hozzáadott érték).

A pedagógiai mérés-értékelés feladatai:

 • a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve országos eredményekhez,
 • a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára,
 • a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás témáinak kijelölése,
 • a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez,
 • a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése érdemjeggyel.

Tantárgyi mérési naptár- alsó tagozat

1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. Meg-jegyzés
DIFER szept.-okt. október
Számolási alapműveletek

 

április K: májusi vizsga
szöveges feladatok nyitott mondatok mértékváltás
Olvasás

– néma értő

– hangos (olv.technika)

április májusi vizsga
másolás/helyesírás

 

április április
nyelvtani ismeretek

 

április
Illemtan

 

május május május április gyakorlati
életünk és környezetünk

(hagyományaink is)

április

Tantárgyi mérési naptár – felső tagozat

5. oszt 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt.
Matematika

Alapműveletek

Próba komp. mérés

okt.-nov. (i)

május(i)

Február (i)

kompetencia

május

Április (i)

(komp.mérés próba

november vége (I)

komp.mérés

év végi vizsga (i)

Olvasás december  

komp.mérés

Helyesírás/nyelvtan április (i) komp.mérés

év végi vizsga (I)

Irodalom május (Sz) május (Sz)
Történelem április (Sz) április (i) év végi vizsga(i)
Idegen nyelv országos május szóbeli év végi (sz) vizsga/országos
Életünk és környezetünk május sz+gyak.
Hittan ápr. konfirmáció. bibliaismeret év végi vizsga(sz)
Biológia

Fizika

Kémia

Földrajz

 

május

(komplex)

 

év végi vizsga(i)

(i)-írásbeli vizsga, (Sz) szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgákon a tanulók háromtagú bizottság előtt felelnek. A bizottság elnöke (a nevelőtestület megfelelő szakos tagja), az osztályt tanító nevelő és az igazgatóság egy tagja.

Írásban a kijelölt napon, egyidőben vizsgáznak az évfolyam tanulói. A vizsga időtartama 45 perc.

 

Mérési naptár-Óvoda

Kis csoport Középső csoport Nagy csoport
Tehetségműhelybe történő beválogatás szeptember
Bemeneti mérés november
Szociometria május október-január október-január
Részképesség-és beszéd vizsgálatok szeptember-október
DIFER mérés október október
Fejlődés nyomon követése gyermekenként (tehetségígéretekre utaló jegyek folyamatos megfigyelése) január-május január-május január-május

 

Facebooktwitterpinterest

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

MENÜ