Hitéleti nevelés

„Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod”

(Zsolt.32,8.)

Célunk

  • az iskolai és az iskolán kívüli tevékenységeken keresztül a református szellemiség közvetítése,
  • a tanulók személyes élményein alapuló nevelése,
  • személyes nevelői példamutatás,
  • a gyülekezeti életben való részvételre nevelés,
  • a keresztyén értékek folyamatos közvetítése, elmélyítése.

A református iskolai összetartozás külső jegyei a nyakkendő, iskolai póló viselésével, versenyeken, ünnepeken, szerepléseken való egységes megjelenésben is megmutatkozik.

Minden kisgyermek részesül a keresztség sákramentumában, az iskolakezdés előtt. Ebben a református óvoda is sokat segít

A napok, és a hetek közös áhítatokkal kezdődnek.

 

Református Egyházközségbe való betagolódásra neveljük tanítványainkat. Ehhez tartozik a vasárnapi Istentiszteletek látogatása, (üdvtörténeti ünnepek, keresztelés, konfirmáció, Úrvacsora) hálaáldozatra nevelés. Ennek érdekében családokat látogatunk, ösztönözzük a vasárnapi Istentiszteleteken való aktív részvételt, ahová a szereplő gyermekek családját is meghívjuk, akik örömmel tekintik meg gyermekük szereplését.

Egyházi ünnepeinket közösen iskolai szinten külön is megünnepeljük.

 

Diákjaink már az iskolában is gyakorolják a gyülekezeti létformát: látogatások az idősek otthonában – ahol műsort adnak ünnepeken a bentlakóknak, vagy csak egyszerűen az együttléttel, együtt-imádkozással teszik elviselhetőbbé az idősek napjait. Részt vesznek a „Szeretethíd” programjaiban; vasárnaponként bemutatkoznak az osztályok a gyülekezetnek az Istentisztelet elején, így szorosabbá válik a kapcsolat az Egyházközséggel. Segítenek a szeretet-vendégségekre, jótékonysági vásárokra való felkészülésben a Nőszövetség tagjainak. Diákjaink együtt ünnepelnek a gyülekezettel; együtt imádkoznak az ökumenikus imahéten a városunkban élő más felekezetek tagjaival.

Az ötödik évfolyam ünnepélyes fogadalomtétele a gyülekezet előtt történik a Templomunkban, amely a szülőknek és a gyermekeknek is emlékezetes élmény. Ugyancsak nagy élmény a hatodikosok konfirmációja és első Úrvacsoravétele.