Óvodai beíratás 2019

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kétésfél éves gyermek felvehető abban az esetben is, ha a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban a beíratkozás rendje a következő:

Az óvodába történő beíratáshoz jelentkezési lapot szükséges kitölteni. A jelentkezési lap beszerezhető az iskolában, az óvodában, vagy a http://www.bethleng.hu honlapról is letölthető. Amennyiben otthon nem áll módjukban kinyomtatni, az óvodában is kitölthető.

A jelentkezési lapot kérjük 2019. május 20.-ig folyamatosan az óvodában (Kutas Bálint út 3-5.) leadni. A felvételi döntésről a folyamatosan értesítjük a szülőket, a legkésőbbi határidő 2019. június 21.

A beíratkozás ideje:

2019.április 23-tól (csütörtök) május 20-ig (péntek) munkanapokon  8.00 – 16.00 –ig folyamatosan.

Pótbeíratkozás időpontja:

2019. május 31. (péntek), 8.00 – 16.30.

Helye: Bethlen Gábor Református Óvoda, Törökszentmiklós, Petőfi út 33.

(Az óvoda a felújítás miatt 2019.augusztus 31-éig a Kutas Bálint út 3-5. alatt működik).

Az óvoda felvételi körzete: Törökszentmiklós város és kistérsége

Kérjük, hogy a beíratáson gyermekükkel együtt jelenjenek meg, és az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  • kitöltött, aláírt jelentkezési lap (beszerezhető a Bethlen Gábor Református Óvodában, vagy iskolában; letölthető az intézmény honlapjáról: www.bethleng.hu ),
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya),
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • gyermek taj kártyája,
  •  nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról,
  • kötelező védőoltásokat tanúsító gyermek háziorvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv.

Továbbá, ha van:

  • keresztlevél.

Köszönjük mindenkinek, aki részt tudott venni részt óvodanyitogató alkalmainkon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Törökszentmiklós, 2019. január 15.       

Szabó József
elnök-lelkész

Facebooktwitterpinterest
MENÜ