Beiratkozás 2018

 


 

KÖZLEMÉNY

a törökszentmiklósi Református Óvodába a 2018/2019-es nevelési évre történő jelentkezésről

A Törökszentmiklósi Református Egyházközség, mint a Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda (Törökszentmiklós, Petőfi út 33.) fenntartója

„A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Felvehető a két és fél éves gyermek is abban az esetben, ha a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Óvodába a 2018/2019. nevelési évre

2018. április 20-a és 2018. május 20. között folyamatos

                                                                                      

naponta: 8.30 – 16.00 óráig.

 

/Időpont egyeztetés kérhető: 06-56/390-170/

A beiratkozás helyszíne: a Bethlen Gábor Református Óvoda (Törökszentmiklós, Petőfi út 33.). Óvodánk felvételi körzete: Törökszentmiklós Város és kistérsége

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi okiratok, dokumentumok kötelezőek:

  • kitöltött jelentkezési lap (beszerezhető a Bethlen Gábor Református Óvodában, vagy iskolában; letölthető az intézmény honlapjáról: www.bethleng.hu)
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermek Taj kártyája kötelező védőoltásokat tanúsító gyermek háziorvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv


Továbbá, ha van:

  • Keresztelési lap
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozat

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője

  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntéséről írásban értesíti,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését, szintén írásban, határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május 20.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen, a szülő az intézmény fenntartó képviselőjének – Szabó József elnök- lelkésznek címzett – de az óvoda vezetőjének, Mészáros Piroskának átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

A fenntartó a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

 

Törökszentmiklós, 2018. 01. 15.

 

Szabó József

elnök-lelkész


 

 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ