Gólya-avató, 2016 szeptember

2016. szeptember 13-án, kedden délután került sor a Bethlen Gábor Református Általános Iskola 5. évfolyamos tanulóinak gólyaavatójára.

A tanulók az alábbi esküt tették:

  Én ….. újonc gólya megfogadom, hogy ezen esküpontokat, legalább a szó erejéig igyekszem betartani, annak a látszatát keltve, hogy a gólyaavató után a lehető legkomolyabban veszem őket. Az imént említett módon, a Bethlen Gábor Református Általános Iskola nagyon nagy udvara, tanári kara és diákserege előtt, megesküszöm, hogy:

          hogy magamhoz képest a legjobbat nyújtva teljesítek iskolám hírnevének öregbítése érdekében

          kijelentem, hogy az általános iskolai tanulmányaimat 18 éves koromra befejezem

          szavamat adom, hogy a házi feladatot mindig időre lemásolom, a minimum 5,5-ös átlagot minden félévkor és évvégén tartani fogom

          a tesi órán tisztességesen megmutatom a szülői felmentő igazolásomat

          ha egy nálam korosabb diáktársamat látom a táskától roskadva a folyóson bicegni, nem nevetem ki, hanem felajánlom, hogy elviszem a táskáját a termébe

          Ígérem, hogy legalább a látszatát keltem annak, hogy az órán jelen vagyok, ha más nem testben, és igyekszem értelmes arcot vágni

          Illedelmes leszek, és minden tanárnak és diáktársamnak előre köszönök!

Amennyiben eskümet nem tartom be, legsúlyosabb büntetésként törölnöm kell a Facebook profilomat. Örökre.

Film: https://www.youtube.com/watch?v=eCiea0nEs0A&feature=youtu.be