Pedagógusaink

Nevelőtestület névsora

 

Fenntartó

Szabó József

elnök-lelkész, református lelkész, művészettörténész

Iskolavezetés

Virágné Katona Zsuzsanna

igazgató, matematika-fizika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető, okleveles minőségmenedzsment, közoktatási szakértő

Pappné Tóth Ilona

általános igazgatóhelyettes, szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető, tanító-könyvtár szakkollégium

Banáné Szőke Ilona

igazgatóhelyettes, földrajz-biológia szakos tanár, tehetségfejlesztési szakértő, szakvizsgázott pedagógus, versenyszervező munkaközösség-vezető, osztályfőnök 8. b

Szabóné Csökmei Edit

református lelkész, pedagógia szakos középiskolai tanár, vallástanár, munkaközösség vezető

Pedagógusok:

Balázsné Csáki Ildikó

tanító- szociálpedagógus, műveltségterülete: ének-zene, inkluzív nevelés tanára, osztályfőnök: 4. a

Balogh Tibor

matematika – testnevelés szakos tanár

Bencsik Zoltán

testnevelés szakos tanár, kézilabdaedző, tornacsarnok udvari felelőse, tűz- és balesetvédelmi felelős

Benczur Barbara

tanító, műveltségterülete: angol nyelv, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztési szakértő, osztályfőnök:   7. b

Bézi-Bakos Georgina

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, osztályfőnök 4.b

D. Szabó Zoltán

tanító-informatika, technika szakos,  hangosításért felelős

Guba Attila

Testnevelés szakos tanár, labdarugó edző

Kecsőné Szűcs Csilla

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, szakvizsgázott drámapedagógus, osztályfőnök: 4.a

Kenyeres-Bata Lívia

testnevelés szakos középiskolai tanár, középiskolai gyógytestnevelő tanár, atlétikaedző, osztályfőnök 7.a

Kókainé Olasz Orsolya 

tanító, testnevelés műveltségterület, osztályfőnök 1.b

Kollányi Zsolt

földrajz-rajz szakos tanár, tanulószoba vezetője, osztályfőnök 5.a

Kónya Józsefné

tanító, népművelő szakkollégium, napközis csoportvezető

Koncz Beáta

tanító-angol nyelvszakos tanár

Mrena Andrea

tanító, műveltségterülete: informatika, szakvizsgázott tánc-és drámapedagógus, osztályfőnök: 2. b

Nagy Brigitta

tanító, műveltségterülete: ember és társadalom, református hitoktató, osztályfőnök 3.a

Nagy Rajmund

karvezető – ének-zene, kántor, ifjúságsegítő,

Patóné Kazinczy Mariann

tanító, református hitoktató, osztályfőnök: 3.b

Polgárné Madarasi Zsuzsanna

tanító, népművelés szakkollégium, osztályfőnök: 2. a

Rácz Péter Béláné

lelkész, vallástanár

Répási Éva

földrajz-testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tehetségfejlesztési szakértő

Sági István

angol-történelem szakos tanár

Sajtósné Földes Katalin

történelem-orosz-angol szakos tanár

Simonné Gulyás Ilona

kémia szakos tanár

Darby Ann Runkle

angol nyelvi lektor

Sósné Kádár Mariann

angol szakos tanár, magyar nyelv-és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár, osztályfőnök: 6. b, munkaközösség vezető

Szabóné Tolmár Andrea

tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus-tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, osztályfőnök: 1. a munkaközösség vezető

Szlovencsákné Kaszanyi Ilona

történelem szakos tanár osztályfőnök 7. a

Töltszéki Gyuláné

magyar-könyvtár szakos tanár

A nevelő és oktató munkát segítők

Tichy-Rácsné Domján Erzsébet

pedagógiai asszisztens /főiskola

Olaszné Hévizi Ilona

pedagógiai asszisztens/ középiskola

Szőnyi Mónika

pedagógiai asszisztens /főiskola

Takács Bianka

pedagógiai asszisztens/ középiskola

Óvodavezetés

Mészáros Piroska

óvodavezető, óvodapedagógus, térbeli-vizuális tehetségterület segítője

Óvodapedagógusok

Molnár Anette

óvodapedagógus, testi – kinesztetikus tehetségterület műhely vezetője

Lászlóné Pató Klára

óvodapedagógus, munkaközösség-vezető, szülői műhely vezetője, zenei tehetségterület – műhelyvezető

Rúderné Kapás Anita

óvodapedagógus-GYES

Sipos Tamara

óvodapedagógus gyakornok, térbeli-vizuális tehetségterület segítője

Szabó Fruzsina

óvodapedagógus

Dajkák

Ficsór Lászlóné

szakképzett dajka

Bacsa Sándorné

szakképzett dajka

Koncz Attiláné

szakképzett dajka

Óraadók

Dóda Lászlóné

tanító, gyógypedagógus, tehetségfejlesztő szakértő

Nagyné Zolnai Gabriella         

oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga

Szlankó Tibor

informatika szakos tanár

Szlankó Tiborné

matematika-fizika-informatika szakos tanár

Csikiné Lukszics Ágnes

ének-zene szakos művésztanár

Süveges-Szabó Zoltán

technika szakos tanár

Csiker Zoltánné

óvodapedagógus

Rédainé Csipes Erzsébet

matematika-fizika szakos tanár

Hevesi Tóth Gáborné

matematika-fizika szakos tanár

Pásztorné Czeglédy Anna

tanító, angol nyelv szakos tanár

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ