Normatíva 2014.

Tájékoztató

A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda (székhely: 5200 Törökszentmiklós Bethlen Gábor út 1., OM azonosító: 035899) részére az intézményt fenntartó Törökszentmiklósi Református Egyházközség (5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 114.) 2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakban Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 33. §-ában, valamint e törvény 2. és 8. számú mellékleteiben meghatározott támogatásokat vette igénybe az alábbiak szerint:

2013/2014. tanév (2013. október 1-jei) közoktatási statisztikai létszám alapján 2014. január 1-től 2014. augusztus 31-ig terjedő időszakra:

Támogatás jogcíme

Támogatások igénylésének alapjául szolgáló számított gyermek/tanulólétszám (fő)

Számított pedagógus létszám/közvetlenül segítők létszáma 1-8 hóra (fő)

Bértámogatás összege 1-8 hóra      (Ft)

Óvodapedagógusok béralapú támogatása

66,00

5,60

14 978 136

Pedagógusok béralapú támogatása

405,00

34,32

94 910 816

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béralapú támogatása

 

4,00

4 800 000

Nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők száma

 

3,00

4 381 400

Összesen

471,00

46,92

119 070 352

 

2014. szeptember 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra

Támogatás jogcíme

Támogatások igénylésének alapjául szolgáló számított gyermek/tanulólétszám (fő)

Számított pedagógus létszám/közvetlenül segítők létszáma 9 -12 hóra (fő)

Bértámogatás összege 9-12 hóra       (Ft)

Óvodapedagógusok béralapú támogatása

66,00

5,60

7 681 707

Pedagógusok béralapú támogatása

405,00

34,32

48 714 952

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béralapú támogatása

 

4,00

2 400 000

Nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők száma

 

3,00

2 190 700

Összesen

471,00

46,92

60 987 359

 

 

2014. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra

Támogatás jogcíme

Ellátottak 2014. évi éves becsült átlaglétszáma (fő)

Számított dolgozói létszám (fő)

Bértámogatás összege (Ft/év)

Gyermekétkeztetés támogatása

360,00

6,60

10 771 200

 

Támogatás jogcíme

2014. október 1-jei létszám (fő)

Támogatás összege (Ft)

A második évfolyamra a 2014/2015. tanévben járó tanulók térítésmentes tankönyvellátásának támogatása

46,00

552 000

Az első évfolyamra 2014/2015. évben járó tanulók térítésmentes tankönyvellátási támogatása pótlólag a hiányzó, de újonnan megjelent tartós tankönyvek megvásárlására

45,00

135 000

Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

290,00

3 480 000

 

Az intézmény fenntartója az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényben meghatározottak szerint a Magyarország költségvetéséből kiegészítő támogatásra jogosult.

Az intézmény a 2013/2014-es tanév/nevelési év 2014. évre eső nyolc hónapjára, valamint a 2014/2015. tanév/nevelési év 2014. évre eső négy hónapjára óvodai nevelés hozzájárulásaként 66 fő gyermek és 395 fő nappali rendszerű iskolai oktatásban részesített tanuló után igényelt működési támogatást

A 2014. évre meghatározott támogatás fajlagos összege 160 000 forint/gyermek, illetve tanuló/év.

Törökszentmiklós, 2014. szeptember 01.

Virágné Katona Zsuzsanna

igazgató