Óvodai beíratás 2015

Tárgy: Óvodai beíratás

Tisztelt Szülők! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Felvehető két és fél éves gyermek is abban az esetben, ha a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban a beiratkozás rendje a következő:

Az óvodába történő beíratáshoz jelentkezési lapot szükséges kitölteni.

A jelentkezési lap beszerezhető az iskolában, az óvodában, vagy a http://www.bethleng.hu honlapról is letölthető.

Amennyiben otthon nem áll módjukban kinyomtatni, az óvodában is kitölthető.

A jelentkezési lapot kérjük 2015. május 20.-ig, folyamatosan, az óvodában leadni.

A beiratkozás ideje:

2015. március 06. (péntek)                                                     16.00 – 17.00

2015. május 20-ig (szerda) naponta                            8.00 – 16.00 –ig folyamatos

Pótbeiratkozás időpontja:

2015. május 29. (péntek)                 8.00 – 16.30

Helye: Bethlen Gábor Református Óvoda

           Törökszentmiklós, Petőfi út 33.

Kérjük, hogy a beíratáson gyermekükkel együtt jelenjenek meg, és az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  • •   kitöltött, aláírt jelentkezési lap (beszerezhető a Bethlen Gábor Református Óvodában, vagy iskolában; letölthető az intézmény honlapjáról: www.bethleng.hu )
  • •   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • •   a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
  • •   gyermek Születési Anyakönyvi kivonata
  • •   gyermek Taj kártyája
  • •   kötelező védőoltásokat tanúsító gyermek háziorvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv

 

Továbbá, ha van:

  • •   Keresztelési lap
  • •   Rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat

Köszönjük mindenkinek, aki részt tudott venni részt óvodanyitogató alkalmainkon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Törökszentmiklós, 2015. március 05.

    

Tisztelettel:

Zsirosné Horváth Ildikó, óvodavezető

Virágné Katona Zsuzsanna, igazgató

Facebooktwitterpinterest
MENÜ