A tanév munkarendje

A tanév munkarendje

Időpont

 

Megjegyzés

2014. augusztus 31. 17.00

Tanévnyitó Istentisztelet

 

2014. szeptember 1.

A tanítási és nevelési év első napja

 

2014. október 23.- november 3.

Őszi szünet

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. szerda

Az őszi szünet utáni első tanítási nap november 3. hétfő

2014. december 20.- 2015. január 4.

Téli szünet

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. péntek

A szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. hétfő

2015. január 16.

Az első félév utolsó napja

 

2015. január 23.

A félévi értesítő kiadásának napja

 

2015.január 30.

Tanítás nélküli munkanap, félévi értekezlet

 

2015. április 2- 7.

Tavaszi szünet

 

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. április 1. szerda

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8. szerda

2015. június 15. hétfő

Utolsó tanítási nap

 

2015. június 20. szombat

Ballagás, tanévzáró Istentisztelet

 

 

Az óvoda a téli szünet ideje alatt zárva tart, egyébként szolgáltatást biztosít (tavaszi szünet, őszi szünet)

Egyházi ünnepeink

 

Reformáció ünnepkör

  • • Október 12. Ötödik évfolyam fogadalom tétele
  • • Emlékműsor
  • • Október 22. 11.00 órától Reformáció akadályverseny
  • • Október 31. 10.00 órától Ünnepi Istentisztelet.
  • • November 2. 10.00 órától Úrvacsorás Istentisztelet, hálaadás az új borért

 

Karácsonyi ünnepkör

  • • Advent 1. vasárnapja november 30. Jótékonysági vásár a gyülekezeti teremben. 
  • • Adventi zenés áhítat a Templomban.
  • • Projekt hét az iskolában, óvodában. „Nyilas Misi pakkja” szeretetcsomagok gyűjtése
  • • Kántálás magányos öregeknél, a Református Szeretetotthonban műsor
  • • „Száz angyal hirdet jó hírt” 2014. dec. 19. 15.00 órától Kibocsájtó Istentisztelet
  • • Dec. 24.  Szenteste 16.00 óra.  Karácsonyi istentisztelet Betlehemezéssel
  • • Dec. 25-26. ünnepi Úrvacsorás istentisztelet

 

Ökumenikus Imahét

 • • Januárban: Városunkban élő keresztyén testvéreinkkel való együtt imádkozást szervezzük

 

Húsvéti ünnepkör

 • • 2014. március 29. Virágvasárnap. Ünnepi Istentisztelet az alsósok műsorával
 • • 2014. április 2. Nagycsütörtök este Úrvacsora
 • • 2014. április 3. Nagypéntek Istentisztelet, Passió a konfirmandusok közreműködésével
 • • 2014. április 5-6. Húsvét I.-II. Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora.

 

Pünkösdi ünnepkör 

 • • 2014. májusban: Szeretethíd (Önkéntes jótékonysági munka), több napon
 • • 2014. május 14: Áldozócsütörtök. Zsoltárének versenyt tartunk minden tanuló közreműködésével.
 • • 2014. június 24-25. Pünkösd: Keresztelés, konfirmáció, Úrvacsora, pünkösdölés

 

Rendezvényeink

A rendezvény megnevezése

Időpont/határidő

Aradi vértanúk emléknapja

2014. október 6.

Fogadalomtétel

2014. október 12.

Október 23. megünneplése

2014. október 22.

Bál az „Óvodáért, Iskoláért, a templomért”

2014. november 15.

Nyílt napok

2014. okt. – óvónők számára

2014. nov. – szülők számára

2015. március – szülők számára

3 hétnél hosszabb projekt

2014. november – december

Félévi értekezlet

2015. január 30.

Wass Albert Országos Vers és Prózamondó Verseny

2015. február 23.

Kommunista diktatúra áldozatainak napja

2015. február 24.

Megemlékezés március 15 -ről

2015. március 13.

Témahét

 

2015. tavasz

A holokauszt áldozatainak emléknapja

2015. április 16.

Országos Kompetenciamérés

2015. május 27.

A nemzeti összetartozás napja – Trianoni megemlékezés

2015. június 4.

Konfirmáció

Pünkösdölő

2015. május 24. felső

2015. május 25. alsó

Iskolai  kirándulás

2015. május-június

Iskolai ballagás

2015. június 20.

 

Három hétnél hosszabb projekt

A projekt témája:

Az adventi ünnepkör: Készüljünk lélekben együtt Óvoda – Iskola – Szeretetotthon gyermekei, tanulói, lakói, lelkészei, pedagógusai, dolgozói

Időtartam:

2014. november 30. – december 24.

Szervezeti keret:

Foglalkozásokba, tanórákba beépített és tanórán kívüli és egyéb tevékenységek.

Évfolyam:

Óvoda, 1-8. évfolyam  

Cél:

Az adventi ünnepkör, a kialakult hagyományainak, az eltelt századokban hozzájuk kötődő jeles napok, események, szokások, az adventi ünnepkör keresztyén hívőhöz méltó megünneplése az óvoda, az iskola minden gyermeke, tanulójának és dolgozójának aktív közreműködésével; ezáltal az összetartozás, a jó cél érdekében végzett közös tevékenység örömének megtapasztaltatása. Mindennap szereplés az idősek otthonában, egy osztály egy idős ember kapcsolata, ajándékkészítés, szereplés, köszöntés, látogatás, felolvasás, stb…

Értékek:

Épüljön be a gyermekek személyiségébe az együttünneplés, a mások iránti tisztelet, figyelem, odaadás. Ismerjék fel a gyermekek, tanulók a hagyományok ápolásának fontosságát

Ismeretek:

Legyen a gyermekeknek emléke, a tanulóknak pontos ismerete az ünnepkörről.

Attitűdök:

Felelősségteljes csapatmunka és az interperszonális kapcsolatok ápolása.   

Készségek:

Együttműködés, összefüggések felismerése, kreativitás, kitartás, önálló feladatvégzés, kommunikáció, akcióterv készítése, stratégiai gondolkodás, szervezési készségek, csoportban végzett munka.

Kiemelt fejlesztési

– lelki – érzelmi azonosulás,

területek:

– szociális kompetencia,

 

– esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség,

 

– anyanyelvi kommunikáció.

Partnerek:

Az óvoda, iskola nevelői, lelkészei, óvodások, tanulók, a gyülekezet, az intézmény dolgozói, a szülők, a település lakói.

 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ