Virágvasárnap

Mindig felemelő és csodálatos érzés az, amikor egy emberekkel tele templomban hangozhat Isten Igéje. Az Ige, amely felemel, bátorít, az Ige, ami megvigasztal. Ebben az érzésben lehetett része a Nagykunsági Református Egyházmegye által megrendezett éves Presbiteri Konferencia minden egyes résztvevőjének. Több száz ember gyönyörködhetett a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola kisdiákjainak Jézust köszöntő énekében, miközben virágokkal a kezükben vonultak be a törökszentmiklósi Templomba. Könnyeket csalt a szemekbe, hogy kicsi és nagy, határon inneni és túli, együtt hálaadással tud emlékezni Jeruzsálembe való bevonulására. Ezért az Isten által megáldott szeretetközösségért adott hálát Szabó József, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség elnöklelkésze is. Ő szintén köszöntötte az Istentiszteleten megjelenteket, megkülönböztetett figyelemmel: Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, Dr. Juhász Enikőt, Törökszentmiklós város polgármester asszonyát, valamint a Nagykunsági Református Egyházmegye erdélyi testvér egyházmegyéjének, a Kézdi-Orbai Egyházmegye megjelent képviselőit.