Évnyitó Istentisztelet

Évnyitó Istentisztelet

2013-2014

A 2013-14. tanév ünnepi tanévnyitó istentiszteletével ismét kezdetét veszi egy év, amely iskolánk történetében a 294. olyan év, ahol református szellemiségben neveljük tanítványainkat. Kis lépésenként előre haladva immár büszkén mondhatom, hogy biztos pedagógiai háttérrel és támogató presbitériummal tudjuk imádkozva megnyitni e tanévet.

A tanév megnyitásához Antoine de Saint-Exupéry: Fohász című versét érzem ránk illőnek:

“Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erõt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések mûvészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes idõbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsõrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erõt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Õrizz meg attól a naiv hittõl, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelõdünk!

Küldd el hozzám a kellõ pillanatban azt, akinek van elegendõ bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendõ fantáziát ahhoz, hogy a kellõ pillanatban és a megfelelõ helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!

Õrizz meg az élet elszalasztásának félelmétõl! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!

Taníts meg a kis lépések mûvészetére! “

 

Tisztelt Szülők, kedves tanulók!

A 2013-14. tanévet a teljesen felújított iskolánkban kezdhetjük meg mintegy 400 tanulóval. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a kistérség legszebb, és legjobban felszerelt iskolájába járhatnak a gyermekek. Köszönetet kell mondanunk ezért nagytiszteletű Szabó József Úrnak és a presbitériumnak, Titeket pedig tanulók arra kérlek, hogy mindezt becsüljétek meg, vigyázzatok rá. Szigorúan fogunk venni minden károkozást rendetlenséget, szabálytalanságot.

Ebben az évben is számos programot szervezünk számotokra.

A mai napon már meglepetés vár benneteket, egy izgalmas akadályverseny. Projektnapok keretében kerül sor az osztálykirándulásokra, év végén pedig Debrecenbe megy együtt az iskola.

Új tanterv szerint tanul az első és az ötödik osztály, de minden évfolyam számára kínálunk sokféle lehetőséget: szakkörök, ECDL tanfolyam, nyelvvizsga előkészítő angol szóbeli középfokra felmenő rendszerben is, matematika, magyar előkészítő, sport foglalkozások, fejlesztő foglalkozások, lelki problémákkal küzdő gyermekek megsegítése.

A legfőbb dolgotok azonban a tanulás lesz, amelyhez ne felejtsétek el az alábbiakat:

— A kis lépések művészete
— Az időbeosztás
— Fegyelmezettség és mértéktartás
— A nehézségek és kudarcok elfogadása
— Az igazsággal való szembesülés
— A jóság közvetítése
Facebooktwitterpinterest
MENÜ