TÁMOP 3.1.7

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2012 „Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanítani vagy tanulni” (Culomella)  c. pályázati program

A pályázati program keretében készül fel az intézmény a felsőoktatási gyakorlóhelyként való működésre, szakmai szolgáltatások biztosítására, emellett alkalmassá válik meglévő jó gyakorlatainak átadására.
A referenciaintézményi működés célja:

♦ Az intézmény ismertségének kiterjesztése a földrajzilag távolabbi helyeken (Tiszántúl egész területe),
♦ minimum évi két jó gyakorlat átadása más intézmények számára,
♦ az intézményben dolgozó pedagógusok elismertségének növelése.

Az intézmény két jó  gyakorlatot  – a tehetséggondozás komplex modulrendszere, kéttanítós modell –  kíván  átadni az alábbi célcsoportok körében:

♦ A tiszántúli református ás más egyházi fenntartású intézmények,
♦ tehetségpontok,
♦ a TÁMOP 3.1.4 pályázati programban részt vevő intézmények.

A pályázati program lehetőséget ad olyan szakmai továbbképzésekre, amelyek elősegítik a mentori feladatok ellátását, a referenciaintézményi működés személyi feltételeinek optimális teljesítését.

TérképTér: link

A pályázati program kezdete: 2012. március 1.

A pályázati projekt vége: 2012. augusztus 31.


 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ