Köszöntő

Tárgy: Óvodai beíratás

Tisztelt Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A kétésfél éves gyermek felvehető abban az esetben is, ha a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3. életévét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodánkban a beíratkozás rendje a következő:

Az óvodába történő beíratáshoz jelentkezési lapot szükséges kitölteni. A jelentkezési lap beszerezhető az iskolában, az óvodában, vagy a http://www.bethleng.hu honlapról is letölthető. Amennyiben otthon nem áll módjukban kinyomtatni, az óvodában is kitölthető.

A jelentkezési lapot kérjük 2019. május 20.-ig folyamatosan az óvodában (Kutas Bálint út 3-5.) leadni. A felvételi döntésről a folyamatosan értesítjük a szülőket, a legkésőbbi határidő 2019. június 21.

A beíratkozás ideje:

2019.április 23-tól (csütörtök) május 20-ig (péntek) munkanapokon  8.00 – 16.00 –ig folyamatosan.

Pótbeíratkozás időpontja:

2019. május 31. (péntek), 8.00 – 16.30.

Helye: Bethlen Gábor Református Óvoda, Törökszentmiklós, Petőfi út 33.

(Az óvoda a felújítás miatt 2019.augusztus 31-éig a Kutas Bálint út 3-5. alatt működik).

Az óvoda felvételi körzete: Törökszentmiklós város és kistérsége

Kérjük, hogy a beíratáson gyermekükkel együtt jelenjenek meg, és az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal hozni:

  • kitöltött, aláírt jelentkezési lap (beszerezhető a Bethlen Gábor Református Óvodában, vagy iskolában; letölthető az intézmény honlapjáról: www.bethleng.hu ),
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya),
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • gyermek taj kártyája,
  •  nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról,
  • kötelező védőoltásokat tanúsító gyermek háziorvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv.

Továbbá, ha van:

  • keresztlevél.

Köszönjük mindenkinek, aki részt tudott venni részt óvodanyitogató alkalmainkon.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Törökszentmiklós, 2019. január 15.       

Szabó József
elnök-lelkész

 


 

 

Tisztelt Szülők! Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodai tagintézményünk 2019. január 14-től a tanév végéig a Törökszentmiklós Kutas Bálint út 3-5. szám alatti táncházban és tornateremben működik. A kisgyermekek szép és működőképes helyen tölthetik mindennapjainkat.

A Petőfi úti épületegység beruházási- és felújítási munkálatai a nyár folyamán befejeződnek és a gyermekek 21. századi korszerű, igényes, jól felszerelt környezetben kezdhetik meg a 2019-20. nevelési évet.

Törökszentmiklós, 2019. január 8.

Megértésüket köszönjük!

Virágné Katona Zsuzsanna

gazgató


 

A jelentkezési lap letölthető innen —> 


A jelentkezési lap letölthető innen —> 

 


 

KÖSZÖNTŐ

Nagy tisztelettel köszöntöm iskolánk Honlapján az érdeklődő Szülőket, Tanulókat, Szakmai partnereinket!

„Ahol templom, ahol iskola
ott hittel él az ember.
Ott épül a lélek,
ott épül a haza.”

Ahol 298 éve az Úr szavát tanítják,
ott nem tudsz eltévedni.
A tudást tovább adják.

 

Hazánkban a református oktatás 487., iskolánk 298. tanéve a 2018-2019. tanév.

 

Azt valljuk, hogy az iskola alapfeladata:

– a család – szülők – és az iskola együttműködése által tanítani tanulni.

– úgy megtanítani, megtanulni tanulni, hogy diákjaink önállóan legyenek képesek a világban eligazodni, további iskolákban továbbtanulni, saját dolgaikat önállóan intézni, felelősségteljes döntéseket hozni. Ehhez tudásuk folyamatos bővítésére, önismeretük javítására, a másik ember elfogadására és önérvényesítő képességeik fejlesztésére van szükség.

Ehhez különös segítséget nyújt református keresztyén hitünk az a légkör, amit az iskola szellemisége nyújt.

Ez évben is magas színvonalú rendezvények szervezésével kívánjuk megünnepelni történelmi évfordulóinkat, vallási ünnepeinket, a közös együttműködésünket:

Kedves Szülők!

Gyermekeik fejlődése, fejlesztése közös ügyünk, közös érdekünk. Ez csak az Önökkel való jó együttműködésben lehet hatékony
Az együttműködés, a tanuló fejlődése folyamatos figyelemmel-kísérése, segítése mégis elsősorban az Önök érdeke. Ezért kérem tartsanak folyamatos kapcsolatot az osztályfőnökökkel, ha szükséges a szaktanárokkal, hitoktatókkal. Vegyék igénybe a tanulók az intézmény adta lehetőségeket: a délutáni foglalkozásokat: szakkörök, énekkar, sport területén. Lehetőség van a tanulók egyéni tehetség fejlesztésére, felzárkóztatására.

Induljunk együtt egészséggel, hittel és akarattal a 2018/2019-es tanévnek.

Imádkozzunk, hogy továbbra is

 


„.. legyen az Úrnak, a mi Istenünknek
jókedve mirajtunk és a mi kezünknek
munkáját tedd állandóvá nékünk”

 


(Zsolt 90,17)

 


Virágné Katona Zsuzsanna
igazgató

 

Facebooktwitterpinterest
MENÜ