Áldás, békesség!

“Ahol templom, ahol iskola
ott hittel él az ember.
Ott épül a lélek,
ott épül a haza.”

Ahol 300 éve az Úr szavát tanítják,
ott nem tudsz eltévedni.
A tudást tovább adják.

Hazánkban a református oktatás 488., iskolánk 300. tanéve a 2019-2020. tanév.

Azt valljuk, hogy az iskola alapfeladata:

 • a család – szülők – és az iskola együttműködése által tanítani tanulni.
 • úgy megtanítani, megtanulni tanulni, hogy diákjaink önállóan legyenek képesek a világban eligazodni,
 • további iskolákban továbbtanulni, saját dolgaikat önállóan intézni, felelősségteljes döntéseket hozni
 • ehhez tudásuk folyamatos bővítésére, önismeretük javítására, a másik ember elfogadására és önérvényesítő képességeik fejlesztésére van szükség.

Ehhez különös segítséget nyújt református keresztyén hitünk az a légkör, amit az iskola szellemisége nyújt.

Ez a tanév több szempontból is nevezetes számunkra.

 • iskolánk 1720-ban alakult, ekkor volt az első tanéve, most 2019-ben a 300. tanévét kezdi meg,
 • nevezetes, mert templomunk a 230. születésnapját ünnepli,
 • nevezetes, mert az elnök-lelkész házaspár, Szabó József és Szabóné Csökmei Edit 35. éve e gyülekezet lelkipásztora és egy híján 30 éve ismét református iskolaként vállalták iskolánk, óvodánk fenntartói feladatait.
 • Nevezetes, mert olyan felújítási munkálatok történtek az óvodaépületében, amely ismét hosszú távra szép, korszerű körülményeket biztosít a gyermekeknek a biztonságos, szeretetteljes légkörben való nevelkedéshez,
 • az óvoda megszépült, tornateremmel bővült, az udvara korszerűsödött és több mint 5 millió Ft értékű bútor és eszközberuházás történt

Ez évben is magas színvonalú rendezvények szervezésével kívánjuk megünnepelni történelmi évfordulóinkat, vallási ünnepeinket, a közös együttműködésünket:

Kedves Szülők!

Gyermekeik fejlődése, fejlesztése közös ügyünk, közös érdekünk. Ez csak az Önökkel való jó együttműködésben lehet hatékony
Az együttműködés, a tanuló fejlődése folyamatos figyelemmel-kísérése, segítése mégis elsősorban az Önök érdeke. Ezért kérem tartsanak folyamatos kapcsolatot az osztályfőnökökkel, ha szükséges a szaktanárokkal, hitoktatókkal. Vegyék igénybe a tanulók az intézmény adta lehetőségeket: a délutáni foglalkozásokat: szakkörök, énekkar, sport területén. Lehetőség van a tanulók egyéni tehetség fejlesztésére, felzárkóztatására.

Mit is kívánhatnék Önöknek, nektek tanulók az új tanév alkalmából?

 • Kíváncsiságot a tanulóknak, hogy érdeklődéssel tekintsenek a tananyagra!
 • Türelmet a tanítóknak, hogy szeretettel viseljék el a tanulók rosszaságát!
 • Időt a szülőknek, hogy mindig legyen egy szabad órájuk és szabad fülük a napi élmények meghallására!
 • Szelídséget a nagyobbaknak, hogy legyen egy szabad kezük az ölelésre!
 • Nyugalmat a kisebbeknek, hogy csendben tudjanak várni a játszótársra!
 • Őszinte szavakat a tanáraitoknak, hogy megtudjuk milyenek is vagytok valójában!

Édes Istenem! Adj elég időt arra, hogy megtöltsük értelemmel és tartalommal, szeretettel és hittel a tanévet!

Induljunk együtt egészséggel, hittel és akarattal a 2019-20-as tanévnek.

Virágné Katona Zsuzsanna
igazgató

Iskolafilm 2019.

MENÜ